De Lijn investeert 26 miljoen euro in nieuwe stelplaats in Leuven

De Lijn Vlaams-Brabant heeft vandaag in aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn, het startschot gegegeven voor de bouw van een nieuwe busstelplaats op het spoorwegplateau langs de Eenmeilaan in Kessel-lo. De stelplaats zal 26 miljoen euro kosten en gefinancierd worden via een publiek-private samenwerking (PPS), waardoor de kosten voor realisatie en onderhoud over 25 jaar gespreid kunnen worden.
Archieffoto

Johan Van Looy, directeur van De Lijn Vlaams-Brabant, wees erop dat de nieuwe stelplaats nodig is omdat de bestaande aan het kruispunt van de Vuurkruisenlaan en Diestsestraat verouderd is en "letterlijk en figuurlijk uit zijn voegen barst". Dit laatste is ongetwijfeld mede een gevolg van het feit dat De Lijn haar reizigersaantal in de Leuvense regio de afgelopen 20 jaar vervijfvoudigde.

De nieuwe stelplaats, die in juli 2016 in gebruik zal genomen worden, is 6,5 hectare groot en moet plaats bieden aan 128 voertuigen, wat de capaciteit verhoogt met 30 procent. Er is bovendien nog ruimte voor uitbreiding. In het onderhoudscentrum kunnen nog eens 24 bussen parkeren. Er worden ook maatregelen genomen om de geluidshinder voor de omgeving te beperken. Zo worden er geluidsschermen geplaatst, wordt de wasplaats geïsoleerd en zal er onder een luifel worden getankt.

Minister Weyts wees erop dat De Lijn momenteel onder meer bespaart om verder te kunnen blijven investeren en het investeringsbudget te vrijwaren. "We investeren vraaggestuurd met de focus op het woon-werk en woon-schoolverkeer. Dat er in Leuven geïnvesteerd wordt is dan ook logisch gezien de sterke groei van het reizigersaantal in deze regio", aldus de minister.

De Leuvens burgemeester Louis Tobback (SP.A) maakte van de gelegenheid gebruik om opnieuw te pleiten voor de aanleg van een nieuwe weg die de grote parking die de NMBS in deze omgeving wil aanleggen via het Vuntcomplex rechtstreeks zou verbinden met de E314. Dat vergt een investering van 30 miljoen euro.

"Dit zal de files op de E314 richting Brussel ten goede komen omdat autobestuurders op die manier makkelijker in Leuven de trein richting Brussel kunnen nemen. Ook de ontsluiting van de stelplaats verbetert op die manier omdat een aantal bussen niet meer langs de Eenmeilaan zullen moeten rijden", aldus Tobback.