Tommelein: "Waarom haalde Demir geen positieve dingen uit RVA-rapport?"

Bart Tommelein (Open VLD), staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude, is verbaasd over de rel die N-VA-Kamerlid Zuhal Demir gisteren ontketende over de onterecht betaalde werkloosheidsuitkeringen. Volgens Tommelein koos Demir ervoor om te focussen op het feit dat die uitkeringen nog te weinig worden teruggevorderd, terwijl ze ook positieve dingen uit het rapport van de RVA had kunnen halen.

Gisteren haalde Zuhal Demir aan dat er bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) nog voor 291 miljoen euro aan onterecht uitbetaalde werkloosheidsuitkeringen openstaan. Ze hekelde daarbij het feit dat dat bedrag nog jaarlijks zou toenemen.

Bevoegd staatssecretaris Tommelein benadrukt in "De ochtend" op Radio 1 dat de RVA zijn werk goed doet. "Ik heb vier weken geleden al gereageerd op de zeer positieve resultaten van de RVA. Het is logisch dat als je je concentreert op gevallen van sociale fraude, dat je dan meer gevallen aan het licht brengt en meer moet terugvorderen."

Dat Demir het probleem van sociale fraude aankaartte, vindt Tommelein een goede zaak. "De profiteurs moeten er inderdaad uit", klinkt het. Al vindt de Open VLD'er het kennelijk wel spijtig dat zijn N-VA-collega al te zeer de focus heeft gelegd op het negatieve nieuws. "Als mevrouw Demir het rapport van de RVA goed leest, dan kan ze er ook goede dingen uit halen."

Tommelein verbaast zich met name over het feit dat Demir, van coalitiepartner N-VA, met haar uitspraken van gisteren eerdere communicatie vanuit de federale regering tegenspreekt. "Als ik 4 weken geleden mijn tevredenheid heb geuit over het goede werk van de RVA, die zeer efficiënt werkt, dan verbaast het mij dat er nu plots een grote rel is over iets waarover we als regering gezegd hebben dat we heel tevreden zijn", aldus Tommelein.

"Ook N-VA heeft verantwoordelijkheid"

Met nog 291 miljoen die moet teruggevraagd worden, blijft het probleem van onterecht uitbetaalde uitkeringen evenwel een feit. Staatssecretaris Bart Tommelein wijst daarom op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de regeringspartijen om er iets aan te doen.

"Mijn voorgangers op dit domein hebben al stappen vooruit gezet en we moeten nu met de huidige federale regering - waar ook de partij van Demir in zit - de verantwoordelijkheid nemen om verdere stappen te zetten." Tommelein wijst er op dat cruciale beleidsdomeinen als de FOD Financiën (met Johan Van Overtveldt) en de Bestrijding van Fiscale Fraude (met Elke Sleurs) in handen zijn van de N-VA.

Concreet wil Tommelein op voorhand vermijden dat er nog onterechte uitkeringen worden uitbetaald, in plaats van ze achteraf te moeten terugvorderen. "We moeten stoppen met achterdeuren te sluiten, we moeten de voordeuren sluiten. En dat kan via goed databeheer."