Winkels in buitenlandse handen doelwit van Zuid-Afrikaanse plunderaars

In de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg zijn winkels die uitgebaat worden door buitenlanders, aangevallen en geplunderd. Ondanks een oproep van president Jacob Zuma om de rust te laten terugkeren, blijft het geweld tegen vreemdelingen voortduren.

De torenhoge werkloosheid in Zuid-Afrika -zowat een kwart van de bevolking zit zonder job- heeft de frustratie bij vele Zuid-Afrikanen aangewakkerd. Kop van Jut zijn de vele buitenlandse migranten "die hun job hebben afgenomen".  De afgelopen week ontaardde de frustratie in heuse rellen en xenofoob geweld, waarbij zeker al 5 doden vielen.

Het geweld tegen buitenlanders begon in de stad Isipongo, in de buurt van Durban, toen Zulu-koning Goodwill Zwelithini de buitenlanders opriep om "naar hun land terug te keren". Intussen is het geweld uitgebreid naar Durban zelf en naar Johannesburg. Winkels die worden uitgebaat door buitenlanders, werden er aangevallen en geplunderd. Ook een gebouw en een auto, waarvan verondersteld werd dat ze toebehoren aan vreemdelingen, werden in brand gestoken. Met traangas en rubberkogels probeerde de politie de oproerkraaiers uiteen te drijven.

De oproep van president Zuma om de rust en kalmte de laten weerkeren, vindt dus maar weinig weerklank. "Geen enkele frustratie of boosheid kan dit geweld tegen buitenlanders rechtvaardigen", verklaarde de president in het parlement. Gisteren werd in Durban nog een mars georganiseerd die de vreemdelingenhaat scherp veroordeelde.