2.000 betogers tegen Europees-Amerikaans vrijhandelsverdrag

Ongeveer 2.000 mensen hebben in Brussel betoogd tegen het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP) dat de Verenigde Staten en de EU voorbereiden. Dat vrijhandelsverdrag en andere gelijkaardige verdragen betekenen volgens de betogers een bedreiging voor de sociale welvaart, de veiligheid van de consument en de democratie.

"Met het TTIP willen de VS en de EU een grote vrijhandelszone creëren die zou ontsnappen aan elke vorm van democratische controle", zegt actievoerder Sebastien Franco.

"Multinationals zouden de mogelijkheid krijgen om de nationale wetgevingen op het vlak van milieu, volksgezondheid, voedselveiligheid etc. aan te vallen als ze vinden dat die hun winsten bedreigt. Dergelijke betwistingen zouden ook niet worden voorgelegd aan de nationale hoven en rechtbanken maar aan een privaat arbitragehof, dat tot nu toe systematisch de kant van de Amerikaanse multinationals heeft gekozen."

De betoging was niet alleen gericht tegen het TTIP-akkoord, maar ook tegen andere, gelijkaardige verdragen zoals het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) tussen Canada en de Europese Unie. Dergelijke akkoorden zouden volgen de betogers enkel in de kaart spelen van de grote multinationals.

"Het NAFTA-akkoord bijvoorbeeld, tussen de VS, Canada en Mexico, is rampzalig gebleken voor de Mexicaanse en Latijns-Amerikaanse economie. Burgers en werknemers halen geen enkel voordeel uit dergelijke akkoorden. Integendeel, die akkoorden openen alleen de weg naar de liberalisering en commercialisering van zaken zoals gezondheidszorg en onderwijs, wat alleen nefast kan zijn."

Ook voor de landbouw zou TTIP rampzalig zijn, aldus een betogende boer. "De onafhankelijkheid van de boer komt in gevaar, we zullen allemaal onder de knoet komen van de agro-industrie, met alle gevolgen van dien voor de voedselveiligheid en het inkomen van de boeren."