"Pensioenkloof met buurlanden loopt op tot 43 procent"

"De wettelijke pensioenen in België zijn laag. Een werknemer die exact even lang gewerkt heeft en exact evenveel verdiend heeft in België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland, heeft het laagste pensioen in België. De pensioenkloof bedraagt 11 tot 43 procent." Dat zou toch moeten blijken uit een analyse van de studiedienst van de PVDA. De linkse partij waarschuwt er ook voor dat het verschil met de buurlanden nog verder op dreigt te lopen door de aangekondigde hervormingen van "de regering Michel-De Wever".

Dat de wettelijk pensioenen in België een stuk lager liggen dan in de buurlanden, ligt niet aan het feit dat wij een kortere loopbaan hebben, maar wel aan de lage Belgische pensioenrechten, zegt de PVDA.

Volgens het onderzoek zal een werknemer die exact even lang gewerkt heeft en exact even veel verdiend heeft, in Duitsland een wettelijk pensioen krijgen dat 11,66 procent hoger ligt dan in België. In Luxemburg loopt die "pensioenkloof" al op tot 41,96 procent, in Frankrijk zelfs tot 43 procent. Ook in Nederland liggen de wettelijke pensioen nog een stuk hoger, maar door het complexe systeem bij onze noorderburen, zijn vergelijkingen daar moeilijker te maken.

Het gevolg van die lagere pensioenen is volgens de PVDA dat ook het armoederisico van de Belgische ouderen heel wat hoger ligt. Volgens de laatste cijfers van de Studiecommissie voor de Vergrijzing is 17,8 procent van de 65-plussers in België arm, zo benadrukt PVDA. Dat is drie keer meer dan in Nederland (5 procent) en twee keer meer dan in Frankrijk (9 procent). Ook in Duitsland (15 procent) ligt het armoederisico bij de ouderen nog lager.

De partij verzet zich dan ook tegen de pensioenplannen van de huidige federale regering. "In plaats van de wettelijke pensioenen te versterken, bouwt de regering Michel-De Wever ze verder af: de pensioenbonus is afgeschaft (179,40 euro minder pensioen per maand voor iedereen die actief blijft tot de leeftijd van 65 jaar), een aantal gelijkgestelde periodes worden afgeschaft (loopbaanonderbreking en bepaalde vormen van tijdskrediet), het gezinspensioen wordt hervormd en het ambtenarenpensioen wordt sterk afgebroken, richting het pensioen van werknemers", zo klinkt het.

Nochtans zijn onze wettelijke pensioenen wel degelijk betaalbaar, luidt het. "In 2060 zullen wij evenveel betalen als landen als Oostenrijk en Frankrijk nu al betalen voor hun pensioenen, namelijk ongeveer 15 procent van onze welvaart (bbp)."