"Geen draagvlak om Gentse Zwin uit te baggeren"

In Gent hebben verschillende organisaties een actiedag gehouden voor het behoud van het "Gentse Zwin". Dat is een uniek stuk zoetwatergetijdengebied tussen Gentbrugge en Melle. Het plan is om het traject uit te baggeren. Er kunnen dan ook plezierboten passeren. "Maar daar is geen maatschappelijk draagvlak voor." De organisaties stellen waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) en de Vlaamse ministers Ben Weyts en Joke Schauvliege een alternatief voor om de pleziervaart tot in de passantenhaven Portus Ganda te krijgen.

De zeeschelde tussen Gentbrugge en Melle is een in onbruik geraakt stuk Schelde waar zich de afgelopen dertig jaar een zoetwatergetijdengebied van 8,5 kilometer kon ontwikkelen. In het kader van het Sigmaplan - dat het risico op overstromingen rond de Schelde en haar zijrivieren moet verkleinen - wil waterwegbeheerder (W&Z) het stuk uitbaggeren. Daardoor zou ook pleziervaart mogelijk moeten worden vanaf Heusden, waar een sluis zou komen. Het project stuit op grote weerstand van buurtbewoners, al dan niet verenigd in GezwiNT, Natuurpunt Gent, het Gents MilieuFront, JNM, de stad Gent en de gemeente Destelbergen. Overigens raakte zaterdag bekend dat naast de driepartijencoalitie en (jong)CD&V ook N-VA tegen de werken gekant is.

De actievoerders menen dat W&Z Gent en Destelbergen onder druk zet om een samenwerkingsoveenkomst voor het project te tekenen. "Destelbergen wordt door W&Z verantwoordelijk gesteld voor de veiligheid indien ze geen samenwerkingsovereenkomst ondertekenen", klinkt het. "In Gent wordt de afwerking van de laatste 100 meter van de Reep, die de binnenstad met Portus Ganda moet verbinden, al drie jaar door W&Z geblokkeerd. Recent probeerde W&Z de aanleg van nieuwe fietsbruggen in Gent te koppelen aan een ondertekening van het samenwerkingsovereenkomst voor het pleziervaartproject. Op zijn zachtst uitgedrukt een bedenkelijke handelswijze voor een Vlaams Agentschap."

De actiegroepen stellen W&Z voor om Portus Ganda beter bereikbaar te maken door het renoveren van twee bestaande sluizen, aan de Vlaamse Kaai en het Baudelopark. "Er moet hier duidelijk een keuze gemaakt worden tussen natuur en duurzaamheid enerzijds en een toeristische, economische invulling met pleziervaart anderzijds", klinkt het.

Meest gelezen