"Vakbonden hebben veel leden omdat ze veel macht hebben, niet andersom"

"Het is niet efficiënt dat de vakbonden de uitkeringen uitbetalen en als ik in een regering zat waar ik alles voor het zeggen had, dan zou ik daar een eind aan maken." Met deze uitspraak heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever in "De zevende dag" nog eens uitgehaald naar de rol van de vakbonden.

Het was N-VA-Kamerlid Zuhal Demir die enkele dagen geleden de aanval op de vakbonden opende, in de discussie over de fraude met werkloosheidsuitkeringen. Volgens Demir ligt de schuld niet bij de mensen die onterecht een uitkering hebben gekregen, maar bij het systeem. "Het is op het moment dat de vakbonden die uitkeringen uitbetalen, dat er goed gecontroleerd moet worden of iemand daar wel recht op heeft. En als er tekorten zijn, dan moeten de vakbonden die zelf wegwerken en niet doorschuiven naar de belastingbetaler", sneerde ze.

Niet alleen vanuit de oppositie, maar -opvallend- ook vanuit de meerderheid kreeg Demir bakken kritiek over zich heen. Onterecht, vindt N-VA-voorzitter De Wever. "Ze heeft niet érgens een punt, ze heeft gewoon een punt. De essentie is dat we elk jaar meer uitbetalen dan we kunnen terugvorderen. Wat heb je dan aan controles? Dat is een probleem, en het lijkt me dan een evidentie dat je dan over de uitbetalingsmechanismen van onze uitkeringen mag praten. Wij zijn nog altijd een partij met een programma, we hebben dan ook een mening."

"De N-VA vindt het niet efficiënt dat we de vakbonden gebruiken om de sociale wetgeving uit te voeren. In de rest van de wereld gebeurt dat niet, maar wij weten het wellicht wel beter en het zal wel de rest van de wereld zijn die zich vergist", klonk het sarcastisch. "En ja, mocht ik in een regering zitten waar ik alles voor het zeggen had, dan zou ik daar een eind aan maken. De vakbonden hebben nu veel leden omdat ze veel macht hebben, en niet andersom. De N-VA is daar altijd al tegen geweest, waarom zouden we dat nu niet meer mogen zeggen?". De Wever is er zich wel van bewust dat de N-VA alleen staat met de kritiek op de rol van de vakbonden en dat hierover niets in het regeerakkoord staat.

"Je kan nooit iets zeggen door in bepaalde mate te generaliseren"

Over "mogen zeggen" gesproken: De Wever blijft erbij dat zijn uitspraak over "de berbers" moet kunnen. In "Terzake" eind vorige maand zei De Wever dat sommige bevolkingsgroepen te weinig attitude hebben om een opleiding te volgen en werk te zoeken en verwees met name naar de Marokkaanse berbers in zijn stad. Het regende kritiek, en een groep Marokkaanse Belgen én een autochtone Belg dienden zelfs een klacht in tegen De Wever wegens racisme.

"Maar je kan nooit iets duidelijk maken als je niet in bepaalde mate mag generaliseren", verdedigt hij nogmaals zijn uitspraak. "Als je door te generaliseren meteen de kritiek krijgt dat je een hele groep stigmatiseert, dan kan je niets meer zeggen." Infantiel, noemt hij zo'n redenering. "Je moet de problemen bij naam durven te noemen. Als de problemen bij sommige bevolkingsgroepen erger zijn, dan moet je durven te zeggen dat daar iets niet klopt."

Waarna hij de vergelijking maakt met de succesperiode van het Vlaams Blok. "Er werd toen ook gezegd dat er iets loos was met dé Vlaming, en dat vond niemand een probleem. Als je dat over andere groepen zegt, is het meteen racisme. Dat is een manier om elk interessant debat te sluiten en de problemen uit de weg te gaan. Maar ík zal altijd de waarheid blijven zeggen."

"Tevreden over half jaar regering-Michel, niet over kibbelkabinet"

Wel positieve woorden bij de N-VA-voorzitter over de regering-Michel, die intussen een half jaar in het zadel zit. "We stellen orde op zaken, maar niemand spreekt erover, want er blijft vooral het beeld over van een kibbelkabinet. Dat is jammer."

"We hebben de competitiviteit versterkt en de economische vooruitzichten zijn hoopgevend", aldus De Wever. "De groeiverwachtingen zijn voor het eerst sinds lang naar boven bijgesteld en we pakken de tekorten aan zonder de belastingen te verhogen."

En ook over de aanpak van de Syriëstrijders toont De Wever zich, als burgemeester van Antwerpen, tevreden.  "We hebben de doelgroep in beeld en onze aanpak lukt steeds beter. Zo hebben we iemand uit het vliegtuig kunnen halen die op weg was naar Syrië. Hij is aan het federale parket overgemaakt en zal worden vervolgd", verklaarde hij.

Bart De Wever zei te wachten op de aangekondigde maatregelen van de regering. Die zijn in voorbereiding, uitvoering of maken deel uit van overleg met de actoren.