Aantal klachten over roken in de horeca daalt

Het aantal klachten dat de federale overheidsdienst Volksgezondheid ontvangt over roken in de horeca daalt. In het eerste kwartaal van dit jaar kwamen er 170 klachten binnen. In 2014 waren dat er 750, tegen 950 in 2013 en 1.300 in 2012. Ook het percentage inbreuken bij controles in horecazaken gaat in dalende lijn, zo blijkt uit cijfers die Belga opvroeg bij Volksgezondheid.

Na de invoering van het rookverbod in de horeca op 1 juli 2011 kunnen mensen met klachten terecht bij de FOD Volksgezondheid. Tussen 1 juli 2011 en 31 december 2011 liepen er 710 klachten binnen. Na de piek in 2012 (1.300 klachten) is het aantal klachten systematisch aan het afnemen.

Het percentage inbreuken bij controles gaat sinds 2013 ook naar beneden. In 2011 werden 10 procent inbreuken vastgesteld, tegen 20 procent inbreuken in 2012, 22 procent in 2013, 18 procent in 2014 en 17 procent in het eerste kwartaal van 2015. "Bij de start in 2011 werden veel controles overdag gehouden. Het probleem bleken de avonden, waarop de controles werden aangepast", zegt  Paul Van Den Meersch, adviseur-generaal van Volksgezondheid.

Strengere bestraffing

Het aantal inbreuken daalde in het derde kwartaal van 2014 plots naar 10 procent, van 19 procent een kwartaal eerder. "Een gevolg van de strengere bestraffing met boetes tot 6.000 euro en de mogelijkheid voor de rechter om de zaak zes maanden te sluiten. Voorts zijn er een aantal zware straffen uitgesproken. De sector beseft dat het ernst is en dat ze moet aanpassen".

Buiten de zomerperiode worden steeds meer inbreuken vastgesteld. Toch zijn in het eerste kwartaal van 2015 minder inbreuken (17 procent) opgetekend dan in dezelfde periode vorig jaar (22 procent). "De dalende trend begint zich door te zetten", aldus Van Den Meersch.

Meest gelezen