Kamer keurt wetsontwerp indexsprong goed

De plenaire Kamer heeft vanavond het wetsontwerp dat de indexsprong mogelijk maakt, goedgekeurd. Dat gebeurde met 79 stemmen voor van de meerderheid tegen 55 stemmen van de oppositie.

Aan de goedkeuring van vanavond gingen vele uren van debat vooraf: eerst tweemaal in de bevoegde commissie en gisteren nog eens een hele dag in de plenaire Kamer. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de tekst op 29 maart al in voege zou treden, maar het werd al snel duidelijk dat de meerderheid die deadline niet zou halen.De oppositie haalde namelijk alles uit de kast om de bespreking te vertragen.

Ook voor de stemming van vanavond, herhaalde de oppositie nog eens haar verzet tegen de indexsprong. Ze stemde vervolgens voltallig tegen.

Pensioenmaatregelen en rolrechten

Korte tijd later stond ook de stemming geprogrammeerd over de maatregelen op het vlak van de pensioenen binnen de overheidssector. Ook daar gebeurde de goedkeuring meerderheid tegen oppositie.

Intussen kreeg ook de hervorming van de rolrechten groen licht. Daar kreeg de meerderheid steun van de PP-verkozene. De rest van de oppositie drukte op de rode knop.

Meest gelezen