Priester aan Brugse bisschop: "Onkunde of moedwilligheid?"

Vijf jaar na het ontslag van de toenmalige bisschop Roger Vangheluwe heeft het bisdom Brugge amper lessen getrokken uit het hele misbruikschandaal. Dat klaagt een West-Vlaamse priester aan in een brief aan de Brugse bisschop Jozef De Kesel.
De Brugse bisschop De Kesel (links) naast aartsbisschop Léonard.

Na het misbruikschandaal waarin Vangheluwe betrokken was, schreven de bisschoppenconferentie en hoge oversten zelf richtlijnen uit. De tekst "Verborgen verdriet" bevatte een aantal maatregelen voor iedere vermeende dader van seksueel misbruik. Maar volgens de jonge West-Vlaamse priester Igor de Bliquy worden die maatregelen gewoon niet toegepast. "Dat vind ik heel frapperend", zei hij in "Hautekiet" op Radio 1.

In een brief van ongeveer een maand geleden aan de Brugse bisschop Jozef De Kesel en de medewerkers van het Brugse bisdom, die de krant De Morgen recent in handen kreeg, schrijft de priester zijn frustraties neer. Verschillende gevallen van misbruik zouden al jaren met de mantel der liefde bedekt worden. De houding van het Brugse bisdom is nauwelijks veranderd, klaagt de priester aan.

"De voorbije weken heb ik meermaals gedacht om mijn ambt neer te leggen. Niet dat ik twijfel aan mijn roeping, maar omdat ik twijfel aan de trouw van de Kerk ten opzichte van haar schapen, medewerkers en gelovigen. Omdat ik zie hoe zaken aangepakt worden in deze en andere gevallen en ik sterk twijfel of het nu gewoon onkunde is of moedwilligheid", schrijft hij.

Na de brief had de priester een gesprek met de bisschop. Dat leverde alvast op dat de voorganger van Bliquy, die van misbruik beschuldigd was en die onder andere de aanleiding was voor zijn brief, uit de parochie moest verhuizen. Bisschop De Kesel heeft volgens Bliquy ook "toegegeven dat hij op de hoogte was van de zaak, maar dat hij die te licht had ingeschat". "Echt waar, zoiets begrijp ik niet." Het bisdom zelf wil over het gesprek niets kwijt.

"In andere bisdommen nog tien keer erger"

Volgens Rik Devillé van de werkgroep Mensenrechten in de Kerk is de situatie in andere bisdommen "nog tien keer erger". "Er zijn nog altijd daders die met rust gelaten worden en gewoon nog in contact kunnen komen met kinderen", zei hij in "Hautekiet".

Volgens Devillé is dat frustrerend voor de slachtoffers. "Vangheluwe is een hoge boom die veel aandacht krijgt, maar je moet maar misbruikt zijn door een gewone priester aan wie niet zoveel aandacht besteed wordt."

De werkgroep Mensenrechten in de Kerk behandelt momenteel meer dan 900 dossiers over vermeend misbruik.

Meest gelezen