Regering over zaak-Boël: "Geen partij gekozen, maar advies gegeven"

De federale regering ontkent dat ze een standpunt inneemt in de rechtszaak over het vaderschap van koning Albert over Delphine Boël. Begin maart heeft ze wel een advies geformuleerd op vraag van het Grondwettelijk Hof. Als de rechtbank dat advies volgt, zou ze de eis van Boël kunnen afwijzen.

Delphine Boël probeert via een gerechtelijke procedure af te dwingen dat koning Albert erkent dat hij haar echte vader is. Een eerste noodzakelijke stap is dat het vaderschap van haar wettelijke vader Jacques Boël wordt ontkend. En daar knelt het schoentje.

Zowel Jacques als Delphine Boël ontkennen het vaderschap, maar de rechtbank van eerste aanleg in Brussel oordeelde eind vorig jaar dat Delphine volgens het burgerlijk recht als zijn dochter zou moeten worden beschouwd. Omdat ze lange tijd door het leven gegaan is als zijn dochter, omdat ze door hem opgevoed is en bij hem woonde. Voor de buitenwereld stond het buiten kijf dat ze vader en dochter waren.

Volgens het burgerlijk wetboek kan de afstamming in dat geval niet worden betwist. Bovendien is Boël ook volgens die burgerlijke wetten te laat met het indienen van haar eis tegen koning Albert om als zijn dochter erkend te worden. Dat had moeten gebeuren voor ze 22 jaar werd.

"Géén standpunt in het conflict"

Er bestaat daarnaast echter ook zoiets als het grondwettelijke recht van mensen om te weten wie hun biologische ouders zijn. De rechtbank van eerste aanleg, die over de zaak moet oordelen, vroeg daarom een advies aan het Grondwettelijk Hof. Doorkruist het grondwettelijk recht het burgerlijk recht? Ja, zegt Delphine Boël, neen, zeggen de advocaten van koning Albert.

Het Grondwettelijk Hof vroeg op zijn beurt advies aan de ministerraad over de kwestie. Begin maart werd een zogenoemde memorie aan het Hof geschreven. Daarin staat dat het burgerlijk recht niet in strijd is met het grondwettelijk recht, dus zoals de advocaten van koning Albert zeggen.

Volgens Het Laatste Nieuws neemt de ministerraad daarmee een standpunt in in het conflict tussen Delphine Boël en koning Albert, en kiest ze de kant van de vorige koning, maar premier Charles Michel ontkent dat.

Wat impliceert het advies?

Als het Grondwettelijk Hof het advies volgt, betekent dit dat de rechtbank mag stellen dat het burgerlijke recht primeert en dat de eis van Boël mag worden afgewezen.

Meest gelezen