Bijna 9.000 burgers steunen Klimaatzaak en dagvaarden alle overheden

Bijna 9.000 burgers hebben zich de afgelopen maanden aangesloten bij de Klimaatzaak, een initiatief van 11 BV's die de overheden in dit land in gebreke stellen uit ongenoegen over het gevoerde klimaatbeleid. De dagvaarding is vandaag de deur uitgegaan.
Elf BV's namen het initiatief.

Een aantal Bekende Vlamingen, verenigd in vzw Klimaatzaak, stelde de Belgische overheden eind 2014 in gebreke wegens nalatig klimaatbeleid. De vier overheden maakten in het voorjaar hun standpunt over aan de vzw Klimaatzaak en er volgde een gesprek met de vier bevoegde ministers.

"Ondanks dit constructief en interessant overleg, werd het snel duidelijk dat de verschillende partijen niet tot een consensus konden komen om de nodige verbintenissen aan te gaan voor een degelijk klimaatbeleid." De vzw Klimaatzaak merkt op dat de kern van de zaak niet betwist werd. "Alle partijen waren het erover eens dat een wereldwijde klimaatopwarming van meer dan 2°C moet worden vermeden."

Dagvaarding

De organisatie gaf de afgelopen maanden iedereen de kans om mede-eiser te worden. Uiteindelijk gaven bijna 9.000 mensen hun volmacht. Vandaag versturen die een dagvaarding om een beleid af te dwingen met als doel om 87,5 procent minder CO2 uit te stoten tegen 2050 (ten opzichte van 1990). Na overhandiging van de dagvaarding verwacht vzw Klimaatzaak over tien dagen een inleidende zitting, maar een debat ten gronde voor de rechter zal allicht pas over een jaar tot anderhalf jaar kunnen plaatsvinden.

In de dagvaarding verzoekt de Klimaatzaak dat de rechter de overheden verplicht om binnen de drie maanden een onderlinge interne lastverdeling af te ronden voor de Europese doelstellingen, zo niet wordt een dwangsom van 10.000 euro per dag vertraging gevraagd. De Klimaatzaak vraagt de rechter ook om de overheden te bevelen binnen de negen maanden "een gezamenlijk gecoördineerd en becommentarieerd programma van maatregelen en bijbehorende budgetten voor te leggen om de doelstellingen te bereiken." Als stok achter de deur wordt opnieuw dezelfde dwangsom gevraagd.

Nederland

De Belgische Klimaatzaak is mede-geïnspireerd door een Nederlandse procedure die in 2013 door jurist Roger Cox samen met de Stichting Urgenda en 900 mede-eisers werd opgestart. Halverwege april vond in Nederland al een hoorzitting plaats en een vonnis wordt er eind juni verwacht. De Belgische en Nederlandse Klimaatzaken voelen zich gesteund door de Oslo Principles. "Hierin stelt een internationale denktank van rechtsgeleerden dat staten, op basis van onder andere burgerlijk aansprakelijkheidsrecht en mensenrechten, juridisch nu al aansprakelijk zijn voor emissies op hun grondgebied."

Meest gelezen