Kunnen kankerpatiënten binnenkort thuis chemo krijgen?

Als het van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) afhangt, moeten sommige kankerpatiënten in de toekomst niet langer naar het ziekenhuis voor een chemokuur. In de Kamercommissie Volksgezondheid kondigde de minister aan dat ze dit jaar nog een aantal pilootprojecten zal opstarten waarbij de chemo thuis wordt toegediend. Het plan past in de grondige hervorming van de ziekenhuisfinanciering.
AMELIE-BENOIST / BSIP

"Door de pilootprojecten zullen we de kinderziekten eruit kunnen halen", zegt De Block in Het Nieuwsblad. Volgens de planning die ze aan de commissie voorlegde, worden de projecten vanaf eind 2017 grondig geëvalueerd. Als ze dan goed geëvalueerd worden, zouden ze vanaf 2018 op grote schaal uitgerold worden.

Bepaalde vormen van chemotherapie worden nu al thuis toegediend, “maar het is zeker nog niet algemeen”, legde dokter Ivo Nagels van de Stichting tegen Kanker uit in “De ochtend” op Radio 1. Nagels wijst erop dat er al op beperkte schaal thuis chemo wordt toegediend, bij orale vormen, waarbij de patiënt een pilletje inneemt. Maar meestal wordt de chemo nog toegediend via een infuus en dat gebeurt vooralsnog tijdens een opname van één of meerdere dagen in een ziekenhuis.

Begeleiding

Het belangrijkste voordeel van thuischemo is volgens Nagels dat de therapie in een vertrouwde omgeving gebeurt. Dat gebeurt nu nog vaak niet omdat de patiënt goed medisch begeleid moet worden: voor de toediening moet eerst goed getest en onderzocht worden of de chemo toegediend kan worden.

Als de chemo dan toegediend wordt, en de patiënt heeft bijwerkingen, kan hij daarvoor in een ziekenhuis meteen behandeld worden door een specialist. Thuis is dat minder vanzelfsprekend. Daarom is het belangrijk dat de zorg zich hierop gaat inrichten: dat er korte lijntjes komen tussen de huisartsen, thuisverplegers en oncologen.

Meest gelezen