Honderdtal klachten bij Privacycommissie wegens te nieuwsgierige ambtenaren

Lokale ambtenaren raadplegen soms persoonsgegevens in het rijksregister zonder daarvoor een gegronde reden te hebben. Dat schrijft De Morgen. De Privacycommissie bevestigt al een honderdtal klachten te hebben ontvangen.

Lokale ambtenaren zoals politieagenten of werknemers bij de burgerlijke stand hebben voor het uitoefenen van hun job toegang tot het rijksregister. "Dat rijksregister bevat alle identificatiegegevens van een persoon", legt Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Privacycommissie, uit. Nu blijkt dat daar soms misbruik van wordt gemaakt.

"Nieuwsgierigheid"

"We stellen vast dat het vaak louter uit nieuwsgierigheid is", gaat Debeuckelaere verder. "Zo hebben we ook al eens meegemaakt dat er op de radio een spelletje was waarbij men de leeftijd van een Bekende Vlaming vroeg. Toen bleek er plots een enorme piek te zijn in de bevraging van het rijksregister. De ambtenaren krijgen daarnaast ook vaak vragen van derden."

Honderdtal klachten, nog meer vragen

De commissie ontving al een honderdtal klachten over onrechtmatige toegang tot gegevens in het rijksregister. "Iedere Belg kan namelijk nagaan wie zijn of haar gegevens de laatste zes maanden heeft geraadpleegd. Men stelt dan soms vast dat bepaalde administraties en gemeenten bevragingen doen waar men geen touw kan aan vastknopen", aldus Debeuckelaere die benadrukt dat de Privacycommissie naast de honderdtal klachten ook veel vragen krijgt van ongeruste burgers.

"Zoiets kan niet"

Staatssecretaris voor Privacy Bart Tommelein (Open VLD) vraagt alvast dat alle gemeenten de nodige maatregelen treffen. "Ze moeten aan hun personeel duidelijk maken dat zoiets niet kan en dat er sancties tegenover staan als er toch gezondigd wordt."

"Niet alleen lokale ambtenaren"

Ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) ontkent niet dat er een probleem is. "Maar het is ook niet evident om met de vinger enkel en alleen naar de lokale besturen te wijzen. De gegevens uit het rijksregister zijn namelijk ook beschikbaar voor Vlaamse en federale administraties."

De VVSG benadrukt ook nog dat ze het probleem zal aanpakken. "Het is zelfs zo dat we samen met de beleidscommissies al twee jaar actievoeren zodat elke gemeente haar beveiligingsconsulent zou hebben. Die moet een veiligheidsplan opstellen en controles en steekproeven uitvoeren."

Meest gelezen