Haven van Antwerpen dringt aan op bouw Saeftinghedok

Het Saeftinghedok moet zo snel mogelijk worden gerealiseerd. Dat zegt de raad van bestuur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. Het dok is volgens de raad nodig voor de groei van de haven en om congestie te vermijden.
Het geplande Saeftinghedok is het dok dat op deze kaart door paars is omgeven.

De raad van bestuur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen heeft zich vanavond over enkele prangende dossiers gebogen. Volgens de raad heeft de haven van Antwerpen dringend nood aan extra capaciteit. "De behandeling van containers bereikt binnen twee tot vier jaar de kritische drempel van tachtig procent van de capaciteit", luidt het in een mededeling.

De oplossing: de bouw van het Saeftinghedok in de Waaslandhaven, zo concludeert de raad. Dat dok is een gigantisch getijdendok dat vlak naast het Deurganckdok komt te liggen. Het polderdorp Doel zou dan wel definitief van de kaart verdwijnen. "Het verhaal van Doel is een oud verhaal, het is intussen voor meer dan 90% verdwenen", zegt havenschepen Marc Van Peel in "De ochtend". "In de laatste beslissing van de laatste regering is duidelijk nog eens bevestigd dat dit havengebied wordt."

Uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse moet volgens de raad blijken dat het dok een "maatschappelijk rendabel project" is. "Het kunnen blijven faciliteren van de groei op lange termijn van rederijen is essentieel voor een haven als Antwerpen die opereert in een internationale en competitieve omgeving."

De raad van bestuur vraagt de Vlaamse regering met aandrang om de bouw van het Saeftinghedok bovenaan de agenda te zetten. Ze vraagt de regering onder meer de nodige onteigeningsprocedures op te starten en de noodzakelijke gronden op te kopen. Tegen 2021 zou het nieuwe dok klaar moeten zijn.

Weyts: "Gaan naar schaalvergroting ten voordele van Vlaamse economie"

Volgens minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) kan het dok "mogelijk een begin zijn van de uitbreiding van de Antwerpse haven, maar ook een versteviging van de concurrentiepositie van alle havens door meer samenwerking".

Weyts wacht wel nog op de maatschappelijke kosten-batenanalyse, zei hij in "De ochtend". "Op basis van de uitkomsten van dat rapport moeten we als Vlaamse regering een beslissing nemen. Ik hoop dat dra te zien." Weyts benadrukt dat de Vlaamse regering wil investeren in vooruitgang. "Er is nood aan een schaalvergroting. In heel de procedure omtrent Doel is er veel miserie geweest, dit moet ook eens stoppen. We moeten gaan naar die schaalvergroting ten voordele van de Vlaamse economie. Niemand is erbij gebaat om dit nog in de waggel te houden."

Wat de Churchill Industrial Zone betreft, heeft de raad van bestuur besloten nog twee jaar langer te zoeken naar een project voor een industriële invulling van de volledige site.

Meest gelezen