"Aanwezigheid van soldaten in ons straatbeeld is onwettig"

De aanwezigheid van soldaten in ons straatbeeld, is onwettig. Dat wil vzw Vrede, samen met nog twee andere organisaties, via de juridische weg bewijzen. Ze lanceren daarvoor een klachtenprocedure bij de gouverneurs.

Halverwege januari, na de antiterreuractie in Verviers, werd het terreurdreigingsniveau in ons land verhoogd tot niveau 3. Zo'n 300 militairen werden vervolgens ingezet voor de bewaking van gevoelige plaatsen. In maart werd het terreurdreigingsniveau opnieuw verlaagd naar niveau 2. Enkele terreurgevoelige plaatsen in ons land blijven echter bewaakt door het leger.

Die aanwezigheid van het leger, zelfs toen terreurdreigingsniveau 3 in het hele land van kracht was, is volgens vzw Vrede onwettig. Samen met het CNAPD en la Ligue des droits de l'homme lanceert ze de campagne "straat zonder soldaten".

"Inzet leger op straat kan alleen bij terreurdreigingsniveau 4"

"Volgens de wet kan het leger alleen bij een onmiddellijke dreiging worden ingezet", zegt Ludo De Brabander, voorzitter van vzw Vrede in "De ochtend". "De wet is heel erg helder: het dreigingsniveau wordt door het OCAD bepaald en de regering neemt daar akte van en moet dan maatregelen nemen. Het dreigingsniveau is echter nooit op niveau 4 gezet. Nochtans is het enkel bij niveau 4 dat het leger kan worden ingezet."

Ook zijn de militairen volgens de vzw niet competent voor dergelijke bewakingsopdrachten. "Militairen zijn opgeleid in defensieverband. Ze kregen geen opleiding om aan de veiligheid op straat te werken en ze kennen ook de politionele wetgeving niet." Bovendien is het onveiligheidsgevoel van de burger sinds de inzet van het leger alleen maar gegroeid, aldus De Brabander.

Wat betekenen de dreigingsniveaus?

Niveau 1 betekent dat de dreiging laag is. Concreet wil dat zeggen dat de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse niet bedreigd is.

Niveau 2 betekent dat de dreiging gemiddeld is. De dreiging tegen de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse is dan weinig waarschijnlijk.

Niveau 3 betekent dat de dreiging ernstig is. Er is dan sprake van een mogelijke en waarschijnlijke dreiging tegen de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse.

Niveau 4 betekent dan weer dat de dreiging zeer ernstig is. De dreiging tegen de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse is dan zeer nabij.

Meest gelezen