De Wever: "Collaboratie was vreselijke fout op alle vlakken"

Nabij het monument voor gedeporteerde Joodse burgers in Antwerpen is vanavond de 70e verjaardag van het einde van die oorlog herdacht. Gastspreker Bart De Wever (N-VA) ging in zijn speech geen onderwerp uit de weg. "Antwerpen kijkt zijn verleden recht in de ogen."

De Wever verdedigde nogmaals de extra inspanningen van Antwerpen en de federale regering om de veiligheid van de Joodse gemeenschap in Antwerpen beter te kunnen garanderen. De Wever kreeg daar eerder ook al felicitaties voor van het Forum der Joodse Organisaties, dat het herdenkingsmoment organiseerde.

De Wevers meest opvallende uitspraken gingen echter over de collaboratie. Hij las onder meer een citaat voor uit een onlangs verschenen boek over het Antwerpse stadhuis, waarin de rol van oorlogsburgemeester Leo Delwaide bij de deportatie van Antwerpse Joden beschreven staat.

"We moeten de fouten van toen erkennen én tegelijkertijd het goede eren", stelde hij, daarbij verwijzend naar de vele Antwerpse politieagenten die wél in het verzet traden.

"Zwarte bladzijde voor Vlaams nationalisme niet ontkennen"

Vanuit een persoonlijk standpunt wees De Wever het collaborerende deel van de Vlaamse beweging en het VNV (de partij waartoe ook zijn eigen grootvader behoorde) met de vinger.

"Het is een zwarte bladzijde in de geschiedenis die het Vlaams nationalisme onder ogen moet zien en die het nooit mag vergeten", aldus De Wever. "In de geschiedenis van ieder individu is er zwart en wit, en vooral veel grijs. Maar het nazisme en de Shoah waren misdadig fout. Dat mag niemand ontkennen, dat behoeft zelfs geen enkele nuancering."

Meest gelezen