Grootschalige fraude met zonnepanelen in Limburg

De federale gerechtelijke politie Limburg heeft gisteren en vandaag, met bijstand van de collega's uit Antwerpen, een reeks huiszoekingen over het hele land uitgevoerd. Dat gebeurde in het kader van een onderzoek naar fraude met installaties van zonnepanelen en de bijhorende keuringsverslagen voor de subsidieaanvragen van groenestroomcertificaten. Er zijn zes personen gearresteerd en vijf van hen zijn door de onderzoeksrechter aangehouden en opgesloten. Dat heeft het parket van Limburg vandaag bekendgemaakt.

De netwerkbeheerder Infrax - die in Limburg instaat voor het uitbetalen van "groenestroomcertificaten" - heeft in 2014 en 2015 verschillende klachten met burgerlijke partijstelling ingediend bij de onderzoeksrechter wegens schriftvervalsing, gebruik van valse stukken, subsidiefraude, oplichting en poging tot oplichting en informaticabedrog. De klachten waren gericht tegen verschillende installateurs van zonnepanelen, diverse keuringsbedrijven van deze installaties uit Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant en werknemers van deze keuringsbedrijven die de keuringen ter plaatse uitvoeren en de correcte datum van ingebruikname moesten attesteren.

Groenestroomcertificaten worden onder meer uitbetaald aan bedrijven en particulieren die via zonnepanelen groene stroom opwekken. Maar Infrax had een vermoeden dat bij enkele dossiers valse stukken gevoegd waren, om zo extra subsidies te krijgen.

Het onderzoek werd door de onderzoeksrechter toevertrouwd aan de financieel-economische afdeling van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg Afdeling Hasselt. Uit het onderzoek blijkt alvast dat er inderdaad ernstige aanwijzingen zijn, dat er op een grootschalige wijze fraude werd gepleegd met subsidies. Die fraude was vooral mogelijk door het vervalsen van keuringsverslagen.

Zo werden er vaak valse,eerdere datums ingevuld waarop de installaties in gebruik werden genomen, om op die manier van een hoger subsidiebedrag te kunnen genieten. Zoals bekend zijn de subsidies voor zonnepaneleninstallaties immers teruggeschroefd de voorbije jaren. Er werd ook gebruik gemaakt van onbestaande omvormers. Sommige installaties waren zelfs al "in gebruik" genomen, op een moment dat er op die locatie nog geen gebouw stond.

Vijf miljoen euro fraude

Voorlopig kon dankzij het onderzoek al voor een bedrag van 500.000 euro aan onterecht uitbetaalde groenestroomcertificaten getraceerd worden. Maar omdat de subsidies vaak over twintig jaar worden uitbetaald, dreigde de totale fraude op te lopen tot ruim vijf miljoen euro.

De uitgekeerde subsidies moeten vanaf 2016 door de netwerkbeheerder verhaald worden op alle elektriciteitsgebruikers, waardoor de modale burger, met of zonder zonnepanelen, uiteindelijk het slachtoffer zou zijn van deze grootschalige fraude.

Duizend installaties onder de loep

Gisteren en vandaag werden voor het onderzoek een groot aantal huiszoekingen gedaan, op verschillende plaatsen in ons land. Zes mensen zijn gearresteerd en vijf van hen zijn door de onderzoeksrechter aangehouden en opgesloten.

Het valt niet uit te sluiten dat er nog bijkomende huiszoekingen zullen gebeuren of zelfs dat er installaties in beslag zullen worden genomen. Op dit moment zijn er al meer dan duizend fotovoltaïsche installaties waarvan het frauduleus karakter onderzocht wordt. Het is zeer waarschijnlijk nog meer installaties in het vizier van de speurders zullen komen. Zo blijken de namen van bepaalde keurders, keuringsinstanties en installatiebedrijven wel opvallend vaak terug te komen.

Eigenaars van zonnepanelen die op de hoogte zijn dat er met de datum van ingebruikname van hun installatie geknoeid werd, kunnen dit best spontaan melden aan hun netbeheerder, om ze eventuele buitengerechtelijke regularisaties mogelijk te maken.

Meest gelezen