Aantal crematies van huisdieren flink gestegen

Het aantal crematies van overleden huisdieren in Vlaanderen is flink toegenomen. Vorig jaar werd er 420 ton aan overleden huisdieren gecremeerd. Dat is 15 procent meer dan in 2013 en ruim zeven maal meer dan in 2010. De stijging is vooral te wijten aan de toename van het aantal dierencrematoria, maar ook aan de stijgende vraag om het overleden huisdier te laten cremeren.

Vlaanderen telt tien vergunde dierencrematoria, waarvan vier in West-Vlaanderen. Op dit ogenblik zijn er nog twee kandidaat-crematoria die wachten op een vergunning.

In de crematoria worden alle soorten huisdieren binnengebracht : honden, katten, knaagdieren, kooi- en volièrevogels, slangen, hamsters, muizen, duiven en vissen. Ook konijnen, kippen, kalkoenen, kwartels, parelhoenders, eenden, ganzen en zelfs fazanten.

De prijs van de crematies wordt bepaald door het gewicht van het huisdier. In sommige crematoria worden massacrematies aangeboden, wat goedkoper is. Bijkomend bieden de crematoria ook allerlei nevendiensten aan, zoals ceremonie, urneveld , memoriam-website of wat de achtergebleven dierenvriend ook maar wenst als laatste eerbetoon aan zijn troeteldier.

Dierenbegraafplaatsen

Het toenemend succes van de dierencrematies in Vlaanderen ligt waarschijnlijk ook aan het gebrek aan dierenbegraafplaatsen, alhoewel die opnieuw wettelijk zijn toegelaten. De beslissing van de Vlaamse regering ter zake is al vijf jaar oud.

"Maar tot nu toe is er nog geen enkele vergunning aangevraagd voor de aanleg van een begraafplaats," zegt Jan Verheyen van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

Tot 2010 mocht een overleden dier alleen onder strenge voorwaarden in de tuin worden begraven, gecremeerd of worden weggebracht naar een containerpark.