Aantal vrouwelijke professoren stijgt

Aan alle Vlaamse universiteiten neemt het aantal vrouwelijke professoren toe. In 2010 was nog een op de vijf professoren vrouw, begin vorig jaar was dat al 26 procent. Dat zocht het Gentse studentenblad Schamper uit.
Anne De Paepe is de eerste vrouwelijke rector van UGent.

Op basis van de meest recente personeelsstatistieken van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) berekende Schamper dat begin 2014 meer dan een op de vier proffen een vrouw is, namelijk 26 procent. Dit betekent een stijging van 6 procent in vergelijking met een vijftal jaar geleden. Bij de universiteiten zien we dat er bij de Vrije Universiteit Brussel met 30 procent het grootste aantal vrouwelijke proffen zijn. Bij de andere instellingen liggen de cijfers dichter bij elkaar: KU Leuven (26 procent), UAntwerpen (25 procent), UHasselt (24 procent) en UGent (23 procent).

In 2011 gaf toenmalig minister van Wetenschapsbeleid Ingrid Lieten (SP.A) de universiteiten de opdracht om iets te doen aan het genderverschil bij het professorenkorps. De voorbije jaren stelden de rectoren dan ook een actieplan op. Zo zijn bijvoorbeeld aan de Universiteit Gent quota opgelegd voor de selectiecommissies die professoren aanstellen: 1 op de 3 moet een vrouw zijn. Nu blijkt dat die maatregelen hun vruchten afwerpen.

De Gentse rector Anne De Paepe, zelf de eerste Gentse vrouwelijke rector, erkent in het studentenblad wel dat er nog steeds werk aan de winkel is. Bij de verschillende categorieën binnen het Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP) zijn er hoe hoger op de ladder steeds minder vrouwen. De hoogste categorie heeft slechts 13 procent vrouwen. “De verklaring ligt volgens mij in het rollenpatroon dat nog steeds in onze maatschappij aanwezig is. Veel meer dan mannen overwegen vrouwen wat de gevolgen van hun carrièrekeuzes voor hun gezin zijn. Er is op dat vlak al een mentaliteitswijzing aan de gang, maar we zijn er zeker nog niet”, aldus De Paepe.