Een op de vijf zorgwerkers slachtoffer van fysiek geweld

Zo’n 322.000 werknemers zijn het slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag op het werk. Dat blijkt uit een rondvraag van de SERV over lichamelijk geweld, ongewenst seksueel gedrag en/of pesten op de werkvloer. Vooral in de zorg en in het onderwijs vallen er ook daadwerkelijk klappen. Leraren worden ook vaker gepest dan anderen.

Uit de enquête van de SERV blijkt dat bijna 1 op de 10 (9,6 procent) medewerkers in 2013 werd gepest op het werk. Met 11,8 procent zitten leerkrachten opvallend boven dat gemiddelde. Dat pesten kan zowel gebeuren door collega’s als door leerlingen of ouders waarmee men in contact komt.

Leerkrachten zijn met 7,1 procent ook vaker het slachtoffer van lichamelijk geweld dan het gemiddelde van 4,6 procent. Alleen in de zorg wordt men nog vaker met geweld geconfronteerd: maar liefst 1 op de 5 zorgwerkers (19,7 procent) meldt dat hij of zij al eens klappen kreeg.

Ongewenst seksueel gedrag

Ook voor seksuele intimidatie zijn zorgwerkers extra kwetsbaar, want 7,3 procent van hen meldt ongewenst seksueel gedrag. Alles bij elkaar worden dus bijna 3 op de 10 zorgmedewerkers (29,4 procent) het slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag.

Hoe vaak medewerkers te maken krijgen met fysiek geweld en ongewenst seksueel gedrag hangt ook af van het opleidingsniveau: het komt dubbel zo vaak voor bij hoogopgeleiden dan bij laagopgeleiden. Die laatsten lopen dan weer een hoger risico om gepest te worden.

Of men leidinggevende is of niet, doet er dan weer weinig toe. Wat er opvallend genoeg wel toe doet, is de uren die je overwerkt en of je ‘s nachts werkt: wie vaak overwerkt en/of ‘s nachts werkt, loopt meer kans om te maken te krijgen met zowel fysiek, verbaal als seksueel geweld.

Het volledige rapport "Grensoverschrijdend gedrag op het werk" is te downloaden van de site van de SERV (pdf).