Financiën wil berekening kadastraal inkomen herzien

Minister van Financiën John Van Overtveldt (N-VA) wil bekijken hoe de berekening van het kadastraal inkomen kan worden herzien. Hij reageert op het nieuws van vanochtend dat dat inkomen al 40 jaar lang niet meer is aangepast en dat zou tot onevenwichten leiden.

Minister Van Overtveldt zal door de administratie laten berekenen hoeveel het zou kosten om de kadastrale inkomens van woningen te herzien.

De minister waarschuwt wel dat zo'n herschatting een heel complex werk is en dat dat nog niet voor morgen zal zijn. Ook is het KI een belangrijk gegeven voor de onroerende voorheffing voor de regio's en zal er dus overleg tussen de federale regering en de gewesten nodig zijn vooraleer men dergelijke ernstige ingrepen kan uitvoeren.

Het KI is het bedrag waarop de onroerende voorheffing wordt berekend. In theorie is dat het bedrag dat een woning per jaar zou opbrengen als ze wordt verhuurd. Dat wordt jaarlijks geïndexeerd, maar een algemene herschatting is al sinds 1975 niet meer gebeurd.

"Groot herenhuis kost minder dan flatje"

Er zijn grote herenhuizen in een chique buurt met een kadastraal inkomen van 450 euro, en anderzijds kan je in een verloederde buurt een appartement met een KI van 1.300 euro vinden. Het gevolg is dat de appartementeigenaars in de verloederde buurt veel meer onroerende voorheffing betalen dan de eigenaars van het chique herenhuis.

Huurwaarde voor 1 jaar

Michel Maus, professor Fiscaal Recht (foto) geeft toelichting: “In principe moet het kadastraal inkomen de normale netto huurwaarde veronderstellen van een gebouw over een periode van 1 jaar. Maar als we dan de huidige KI’s bekijken, stellen we vast dat dat in de realiteit niet zo is. Ik denk dat we op een doorsneewoning een kadastraal inkomen kunnen kleven van 1.000 à 1.100 euro. Als je dan ervan moet uitgaan dat dat de huurwaarde is voor 1 jaar, dan is dat totaal onrealistisch."

Eigenlijk moet de fiscus het kadastraal inkomen om de 10 jaar aanpassen. Maar dat is sinds 1975 niet meer gebeurd. "Het gevolg is dat we vandaag met een erg sterke onderschatting zitten van de kadastrale inkomens. Dat heeft natuurlijk positieve gevolgen voor de mensen die belasting moeten betalen, want daarmee gaat men ook de belasting op die huurwaarden onderschatten. Maar het is slecht nieuws voor de overheid die op die manier heel wat belastinggeld aan haar neus ziet voorbijgaan."

Jasper Jacobs

Onbegonnen werk

Volgens de overheid is het onbegonnen werk om het kadastraal inkomen om de 10 jaar te herbekijken. "Dat is de politieke dooddoener, die men sinds jaar en dag gebruikt. Het is natuurlijk een zware opdracht voor de fiscus om elk onroerend goed te gaan bekijken of te bezoeken en een herschatting te doen. Dat is administratief een zeer zware taak. Maar het is een wettelijke verplichting. Bovendien moet het maar één keer om de 10 jaar gebeuren", zegt Maus.

Meest gelezen