Klacht Lampiris tegen "wurgprijzen" Electrabel verworpen

Het auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit heeft een onderzoek tegen Electrabel, dat er kwam na een klacht van concurrent Lampiris over onder meer "wurgprijzen", verworpen. De klacht is ongegrond, deelt het auditoraat mee.

Lampiris diende begin 2009 een klacht in tegen Electrabel wegens "het aanrekenen van buitensporige prijzen, discriminerende prijzen en wurgprijzen". De klacht was gebaseerd op het feit dat Electrabel in de elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkt de kost door rekende van CO2-emissierechten die het gratis had verworven.

Tijdens het onderzoek werden er ook huiszoekingen uitgevoerd bij Electrabel, maar het auditoraat heeft "geen enkele concurrentiebeperkende praktijk kunnen vaststellen", zo luidt het.

Zo is de doorrekening van de kost "economisch gerechtvaardigd", is de bewering van discriminerende prijzen ongegrond, en heeft het onderzoek niet aangetoond dat Electrabel wurgprijzen hanteerde, aldus het auditoraat.