Luchtverkeersleiders dreigen opnieuw met acties in juni

Het komt in juni mogelijk opnieuw tot acties bij de luchtverkeersleiders. De vakbond ACV Transcom neemt de "onrealistische besparingen" niet die België vraagt van luchtverkeersleider Belgocontrol. De vakbond komt volgende week maandag samen met vakbonden uit enkele andere Europese landen om er te beslissen of ze actie zullen voeren.

Eind juni vorig jaar legden de luchtverkeersleiders na een oproep van ACV Transcom tot zeer grote ontevredenheid van de vakantiegangers en het grote publiek tweemaal twee uur het werk neer. Wrevel toen was onder meer de pensioenregeling, waarvoor uiteindelijk een akkoord werd bereikt.

ACV Transcom vaardigt nu opnieuw een waarschuwing uit. "Er is nog geen stakingsaanzegging. We hebben eerst overleg met de buitenlandse collega's, want de problemen zijn er niet alleen in België", zegt vakbondssecretaris Kurt Callaerts.

Hij is voorstander van een internationale vakbondsactie, indien ACV Transcom en vakbonden uit Duitsland, Frankrijk, Nederland, Luxemburg en ook Zwitserland op 18 mei beslissen om in juni tot actie op te roepen.

Wrevel over prestatie/besparingsplan

Volgens Callaerts zijn het "net als vorig jaar niet de bonden" die het tijdstip bepalen - de laatste maand voor de zomervakantie. "2 juli is de uiterste datum voor het indienen van een herwerkt voorstel bij de Europese instanties", luidt de redenering.

De wrevel draait immers over het prestatieplan - voor de vakbond het "prestatie/besparingsplan" - voor de luchtverkeersbegeleiding dat de Belgische overheid, net als in andere landen, moest indienen bij Europa, klinkt het. Net als voor de andere landen is het ingediende Belgische plan onvoldoende voor Europa.

Volgens Callaerts weet de regering sinds maart dat Europa een herziening vraagt. "Toch blijft men opnieuw doof en lijkt de enige optie opnieuw over te gaan tot actie zoals in juni 2014", zegt de vakbond.