Waalse export klokt af op nieuw record in 2014

De Waalse economie heeft in 2014 mooie exportcijfers behaald. De uitvoer steeg met 4,9 procent tot een recordbedrag van 42,3 miljard euro, zo heeft Waals minister van Economie Jean-Claude Marcourt gemeld. De trend lijkt structureel want zet zich door begin 2015, zo blijkt uit de orderboekjes.

Volgens het Waalse exportagentschap AWEX zit Wallonië met deze cijfers op de eerste rij van het Europese klasje. In Duitsland was er 3,7 procent groei, in Vlaanderen 1,4 procent, in West-Europa (EU15) 0,9 procent, en in Nederland 0,4 procent, Frankrijk tekende een krimp met 0,3 procent op, aldus AWEX.

In 2012 verloor de Waalse export 2,3 procent, een jaar later was er 1,4 procent groei.

De stijgende trend sinds mei 2013 (met een groei per kwartaal tussen 2,9 en 7,7 procent) en het herstel in de eerste maanden van 2015, volgens de orderboekjes, pleiten voor een heropleving, voornamelijk gedragen door de dalende euro ten opzichte van de dollar.

Meest gelezen