Weyts: "We hebben nu eenmaal procedures"

Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) erkent dat er vertraging zit op de vernieuwing van de verouderde stuwen en sluizen in het Dendergebied, maar hij wijt dat aan trage procedures. Die nemen in Vlaanderen meer tijd in beslag dan in Wallonië.

"We moeten daar niet flauw over doen", zegt Weyts. "Historisch zit daar verschil op. Ik zou absoluut willen dat het sneller gaat, maar wij zitten nu eenmaal met procedures.

"In Wallonië gaan die procedures en vergunningen sneller omdat daar minder betrokkenheid en minder inspraak is", zegt Weyts. "In  Vlaanderen heeft men gekozen voor meer inspraak en meer aandacht voor veiligheid en erfgoed. Dat maakt dat het trager gaat, maar ik zou vooral willen dat het sneller gaat."

Niet genoeg geld

Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum (Groen) zegt dat er nog een andere reden is voor de vertraging in de werken. Volgens hem heeft de Vlaamse regering miljoenen euro's die bestemd waren voor waterwerken afgeleid naar de algemene begroting.

"Neem het Rubicon-fonds, een fonds waar enkele miljoenen euro's in zitten om overstromingsgevoelige gebieden in Vlaanderen te beschermen", zegt Sanctorum. De Vlaamse regering heeft dat potje leeggezogen en al dat geld in de gewone begrotingspot gestopt om de rekening te doen kloppen. Het resultaat is dat enkele miljoenen euro's niet worden geïnvesteerd om Vlaanderen te beschermen tegen overstromingen."