"Rust gaat niet op korte termijn weerkeren"

Gert Cockx, nationaal voorzitter van politievakbond NSPV, ziet zelf wel wat in de krijtlijnen die het federale kernkabinet heeft uitgezet voor de politiepensioenen. Hij waarschuwt echter dat niet alle vakbonden op dezelfde lijn zitten. "De rust gaat niet op korte termijn weerkeren", zei hij in "De ochtend".

Woensdag zitten de politiebonden opnieuw samen met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Doel blijft een akkoord over de politiepensioenen, na het arrest van het Grondwettelijk Hof waardoor veel agenten langer moeten werken. De federale kern gaf Jambon de ruimte om een akkoord te sluiten rond een pensioenleeftijd van 59 jaar, dus 4 jaar vroeger dan de vervroegde pensioenleeftijd van 63 voor andere beroepen. Maar er zouden nog andere voorwaarden aan vast hangen.

NSPV'er Cockx moet nog terugkoppelen naar zijn achterban, maar ziet alvast een aantal goede elementen. Zo zou de regering uitdrukkelijk bevestigen dat het om een potentieel gevaarlijk beroep met soms veel stress gaat, wat later zou kunnen leiden tot de erkenning als zwaar beroep. En dus toch nog tot een pensioenleeftijd van 58.

Niettemin kan Cockx nieuwe acties niet uitsluiten. Hij verwacht immers niet dat alle vakbonden op één lijn zullen geraken en vermoedt dat sommigen sowieso opnieuw naar het Grondwettelijk Hof zullen trekken. "De rust gaat niet op korte termijn weerkeren."