Alcoholconsumptie daalt, bingedrinken almaar populairder

Er wordt minder alcohol gedronken in de geïndustrialiseerde landen. De alcoholconsumptie is met 2,5 procent gedaald over een periode van 20 jaar. Dat maakte de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) bekend. Het fenomeen "bingedrinken" bij jongeren bereikt dan weer wel "onrustwekkende hoogtes".

Vooral in Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië daalde het aantal consumpties sterk, tussen de 20 en 40 procent sinds 1992. Daartegenover staan Rusland, Estland, India en Noorwegen waar onderzoekers een stijging noteerden tussen 40 en 60 procent.

De OESO becijferde ook het gemiddelde alcoholverbruik per lidstaat en kwam daarbij uit op een jaarlijks gemiddelde dat tussen 9,1 en 10,3 liter alcohol per hoofd ligt. Wereldwijd ligt dat gemiddelde op 6,2 liter.

Bingedrinken

Maar de OESO maakt zich ondanks de dalende trend zorgen om het stijgend aantal jongeren die meer dan vijf alcoholische consumpties op een gelegenheid nuttigen, "bingedrinken". De intergouvernementele organisatie wijt de stijging aan de toegenomen betaalbaarheid van drank. Daarnaast zijn de gerichte reclamecampagnes voor jongeren een belangrijke oorzaak voor de gewijzigde houding van jongeren ten opzichte van alcohol, zo luidt het rapport.

Dat jongeren zich meer aangetrokken voelen tot alcohol, heeft rechtstreeks en onrechtstreeks gevolgen op de gezondheid, onder meer door een groter risico op ongevallen, waarschuwt de OESO.

Accijnzen

Dat er in het algemeen een daling is van het drankverbruik, zegt niet alles, aldus het rapport. Zo wordt drinken meer en meer een probleem van een kleinere groep. De OESO berekende dat een vijfde van de bevolking goed is voor 50 tot 85 procent van de alcoholconsumptie.

Hoewel verschillende studies aantoonden dat een beperkt drankverbruik ook voordelen heeft, maant de OESO de politiek aan om maatregelen te blijven nemen om het alcoholverbruik te minderen, door bijvoorbeeld de accijnzen op alcoholverkoop te verhogen.