Eandis lanceert nieuw meldnummer voor mensen met spraak- of gehoorstoornis

Mensen met een spraak- of gehoorstoornis kunnen voortaan terecht op een nieuw meldnummer van energiedistributiebedrijf Eandis. Als zij een gaslek, storingen of defecten willen melden kan dat met een sms-bericht naar 8635. Vroeger bestond voor die doelgroep een ander gsm-nummer, maar dat verdwijnt binnenkort.

In een brochure op de Eandissite is te lezen hoe mensen met een spraak- of gehoorstoornis te werk moeten gaan. Wie een gaslek wil melden, begint het sms'je met de letter G, gevolgd door postcode, naam van de straat en huisnummer.

"Die volgorde is heel belangrijk", aldus Eandis. Voor een defect aan de elektrische installatie dat zich voordoet voor de meter, moet een gelijkaardige procedure gevolgd worden. Het enige verschil is dat het sms'je met de letter D begint. Voor een niet-dringende oproep moet het sms'je met de letter T beginnen.

Het nieuwe systeem geldt voor de gemeenten waar de distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek of Sibelgas actief zijn. In de praktijk zijn dat de meeste Vlaamse gemeenten.

Eandis geeft ook aan dat andere mensen de gewone meldnummers moeten gebruiken, om de vlotte werking van het systeem te verzekeren.