Milieu- en natuurverenigingen vrezen afzwakking natuurbeleid

Meer dan honderd Europese milieu- en natuurverenigingen, waaronder Natuurpunt, Natagora en WWF, vrezen dat de Europese Commissie via een evaluatie de Vogel- en Habitatrichtlijnen wil afzwakken. Ze starten daarom de campagne "Nature alert". Volgens hen is de strenge Europese regelgeving net een succes geworden voor onder meer wolven, beren, zeearenden, zwarte ooievaars of lynxen.
AP2014

"Ons doel blijft een uitgebreid netwerk van grote en kleine natuurgebieden in heel Europa", zegt Chris Steenwegen, directeur van Natuurpunt. "De huidige Europese natuurwetgeving heeft ervoor gezorgd dat de achteruitgang van verschillende planten- en diersoorten is afgeremd. Maar onder het mom van administratieve vereenvoudiging wil de Europese Commissie de bestaande wetgeving uitkleden. Dat willen wij tegenhouden."

Via een zogenaamde "fitness check", een inschatting of de wetten voldoen aan de doelstellingen, wil de Europese Commissie de Vogel- en Habitatrichtlijn evalueren. "De Europese natuurwetgeving is bij de beste in de wereld om dieren, planten en leefgebieden voor uitsterven te behoeden", zegt Antoine Lebrun, directeur van WWF België. "Dankzij die wetten beschikt Europa over Natura 2000, het grootste netwerk van beschermde gebieden ter wereld. Tot de verbeelding sprekende dieren als de wolf, de beer en de zeearend doen het sinds de invoering van deze richtlijnen opmerkelijk beter."

De richtlijnen maken het ook mogelijk om economische ontwikkeling op natuurbescherming af te stemmen, zoals de natuurontwikkeling in de Antwerpse haven. Het Natura-2000-netwerk levert Vlaanderen ook jaarlijks 1,2 miljard euro op, onder meer in positieve gezondheidseffecten.

De organisaties hopen dat minstens 20.000 Belgen reageren op de publieke consultatie van de Europese Commissie via www.natuurpunt.be, www.wwf.be of www.natagora.be