Minister Galant sust Westhoek over spoorlijn 69 Kortrijk-Poperinge

Federaal minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) heeft tijdens een werkbezoek aan Ieper en Poperinge de regio gerustgesteld inzake de dienstverlening van het spoornet. Galant was op bezoek op uitnodiging van Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) die onder meer vreest voor de afbouw van spoorlijn 69, de lijn tussen Kortrijk en Poperinge.

De ontsluiting van de Westhoek blijft een gevoelig item in de regio. Momenteel verbindt enkel spoorlijn 69 Poperinge en de Westhoek met het binnenland, en er wordt gevreesd voor het verdwijnen van die lijn in het kader van de besparingsplannen bij de NMBS. Eind 2014 en begin 2015 keurden Poperinge en Ieper een motie goed betreffende het inzetten op een kwaliteitsvol en betrouwbaar openbaar vervoersnet door de NMBS. Er werd onder meer gepleit voor meer treinen tijdens piekuren en een verhoging van de frequentie.

Stand van zaken

Lahaye-Battheu nodigde de minister uit om een stand van zaken te vragen. "We begrijpen dat het voor de NMBS en Infrabel geen gemakkelijke oefening is: enerzijds kwaliteitsvol en betrouwbaar openbaar vervoer aanbieden, en anderzijds moeten besparen, tot 663 miljoen euro tegen 2019. Toch durven wij u vragen om volop de kaart van overleg te trekken en samen met alle betrokkenen na te denken over een betere ontsluiting van de Westhoek. Niet alleen naar het binnenland en de kuststreek toe, maar ook grensoverschrijdend, bijvoorbeeld richting Rijsel en Noord-Frankrijk", aldus Lahaye-Battheu.

Galant wou zelf op het terrein de verzuchtingen van alle actoren, en steden en gemeenten langs de spoorlijn, aanhoren. "Op die manier kan de minister zelf zaken bekijken en meenemen naar Brussel voor de opmaak van het nieuwe vervoersplan van de NMBS", klinkt het bij het kabinet. Tegelijkertijd stelde ze de Westhoek gerust. Zo zou Infrabel de komende jaren 12 miljoen euro investeren, onder meer in het onderhoud van spoorlijn 69, wat dus geenszins duidt op een afbouw van de dienstverlening.