Natuurpunt vreest voor kleine natuurgebieden

In de Kiekenbossen in Evergem, een klein natuurgebied in de woonplaats van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Milieu Joke Schauvliege (CD&V), heeft Natuurpunt vier bezorgdheden geuit over de toekomst van lokale natuur. Momenteel worden uitvoeringsbesluiten voorbereid in navolging van het nieuwe Natuurdecreet.

De drie verenigingen die in Vlaanderen natuurgebieden beheren (Natuurpunt, vzw Durme en Limburgs Landschap) hebben de voorbije maanden campagne gevoerd onder de slagzin "Red de natuur in je buurt".

In de Evergemse Kiekenbossen, heeft Natuurpunt-voorzitter Lieven De Schamphelaere verduidelijkt dat de verenigingen en vrijwilligers vrezen voor de toekomst van natuurgebieden van minder dan 10 hectare, als de aankoop en het beheer daarvan niet langer gesubsidieerd worden.

"Veel van die gebieden liggen ook in de buurt van lokale gemeenschappen", klinkt het. Maar de verenigingen vrezen ook voor het wegvallen van steun voor de aankoop en het beheer van grotere gebieden die niet onder de bescherming van Europese richtlijnen vallen. Dat zou gevolgen hebben voor ongeveer een derde van de 400 Natuurpunt-reservaten.

Samenwerking met lokale besturen

Daarnaast vreest Natuurpunt dat de subsidies voor het openstellen van natuurgebieden verminderd zullen worden. Ook de steun voor samenwerking met lokale besturen mag voor Natuurpunt niet wegvallen. "In de praktijk werken wij nu al heel nauw samen met die lokale besturen. Het zou jammer zijn als dat in de toekomst niet meer kan."

Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V), bevoegd voor Omgeving, Natuur en Milieu, verduidelijkte dat het nieuwe Natuurdecreet, gestemd in de vorige legislatuur, op drie principes is gestoeld. "Ten eerste willen we een vereenvoudiging. Daarnaast willen we ook meer subsidiëren op basis van doelen die van hogerhand (Europa) opgelegd worden. Tot slot moet natuurbeheer ook openstaan voor iedereen, om het even wie de doelstelling haalt, of dat nu boseigenaars, landbouwers of verenigingen als Natuurpunt zijn."

In navolging van dat decreet bereidt het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) nu uitvoeringsbesluiten voor, waarvan de consultatie stilaan op zijn einde loopt. Minister Schauvliege benadrukte dat er nog niets is beslist en dat natuur dichtbij ook een speerpunt in haar beleid is.

Meest gelezen