Tegen 2020 verwacht het Planbureau 200.000 extra jobs

De Belgische economie zal tot 2020 jaarlijks groeien met gemiddeld 1,5 procent. Dat stelt het Planbureau, de economische denktank van de federale overheid. De komende vijf jaar komen er ook meer dan 200.000 banen bij. Maar in de industrie en bij de overheid zullen wel nog jobs sneuvelen. Globaal zou het aantal werklozen dalen, in 2020 zal nog 11 procent van de beroepsbevolking werkloos zijn. Dat is het laagste cijfer in bijna 25 jaar.

In de Belgische economie zullen tussen 2015 en 2020 meer dan 200.000 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd worden. De werkloosheidsgraad zou daarmee dalen tot het laagste niveau sinds 1991. Dat voorspelt het Planbureau in zijn voorgestelde "Economische vooruitzichten 2015-2020".

Volgens Jan Verschooten, adjunct-commissaris bij het Planbureau, zal de jobcreatie meer dan dubbel zo groot zijn als in de voorbije periode. Vooral in de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening komen er extra banen, maar de verwerkende nijverheid blijft banen verliezen. Nieuw is dat er ook bij de overheidsbanen op een daling wordt gerekend.

Dankzij de groei van het aantal arbeidsplaatsen slaagt België erin de werkloosheid omlaag te krijgen. De komende jaren zou het aantal werklozen dalen met 54.000 eenheden, wat de stijging die de afgelopen zes jaar werd genoteerd (dus sinds de financiële crisis), compenseert.

Het Planbureau verwacht dat de werkloosheidsgraad in 2020 zal dalen tot 11,1 procent (het Planbureau hanteert een eigen berekeningsmethode, nvdr.), "wat al bij al het laagste niveau is sinds 1991".

Verschooten plaatste nog één kanttekening. België heeft immers de EU2020-doelstelling vooropgesteld om tegen 2020 een werkgelegenheidsgraad te bereiken van 73,2 procent. Ons land zou echter stranden op 70 procent. "Om de doelstelling te halen, zouden nog eens 209.000 extra arbeidsplaatsen nodig zijn, of dubbel zoveel als we voorspellen."

Meest gelezen