VS: minder christenen, meer niet-gelovigen

Almaar minder Amerikanen voelen zich verbonden met een godsdienst. Dat blijkt uit een onderzoek van het Pew Research Center. Het centrum voerde tussen 2007 en 2014 twee grote studies uit en peilde bij 35.000 Amerikanen naar het belang van religie.
AP2013

Het christendom is nog altijd de dominante godsdienst in de VS. Ongeveer 1 op de 7 Amerikanen leeft volgens de christelijke tradities. Maar het aantal christenen neemt wel af, terwijl meer en meer Amerikanen geen specifieke religie aanhangen. Het gaat om een diverse groep die het Pew Research Center gemakshalve “nones” noemt.

Het aantal mensen die geen lid zijn van een religieuze groepering of die zichzelf omschrijven als atheïst of agnosticus, nam tussen 2007 en 2014 toe van 16 naar bijna 23 procent. In diezelfde periode viel het aantal christenen terug van 78 naar 71 procent. De verliezen hebben vooral te maken met het lagere aandeel protestanten en katholieken in de bevolking.

"Substantiële verandering"

Volgens onderzoeker Greg Smith gaat het om een substantiële verandering bij de ”nones”. Het gaat niet langer om de manier waarop niet-religieuzen zichzelf omschrijven, maar ook om de manier waarop ze zich organiseren. Bijvoorbeeld om in te gaan tegen vooroordelen en om godsdienst weg te houden uit het openbare leven.

De toename van het aantal niet-religieuzen heeft ook gevolgen voor de politiek. Niet-religieuzen zijn geneigd om voor de Democraten te kiezen. De blanke leden van evangelische groeperingen stemmen eerder Republikeins.

Weinig hindoes en moslims

De onderzoekers stelden ook een stijging vast bij de niet-christelijke godsdiensten. Die stijging is vooral toe schrijven aan de moslims en hindoes. Toch blijft hun aandeel in de bevolking erg laag. Elk van die godsdiensten vertegenwoordigt in de VS minder dan 1 procent van de bevolking. Het aantal joden steeg in de gemeten periode van 1,7 naar 1,9 procent.

Ook de diversiteit binnen de religieuze groepen neemt toe. Latino’s zijn goed voor zowat één derde van de rooms-katholieken in de VS. En een kwart van de evangelische protestanten en 14 procent van de meer gematigde “mainline” protestanten behoort tot een etnische minderheid. Het lidmaatschap van de Afro-Amerikaanse kerken is min of meer stabiel gebleven.