Waarom investeren in België? Michel en Peeters geven antwoord in Japan

Op een Belgian Investment Seminar in Tokio hebben premier Charles Michel (MR) en vicepremier Kris Peeters (CD&V) de Belgische troeven op tafel gegooid om in ons land te investeren. Daarbij mocht ook het fiscale beleid niet ontbreken. Peeters schoof ook de rulings naar voren, die het mogelijk maken om samen met de fiscus je eindafrekening te regelen.

Het seminarie gold als één van de belangrijkste agendapunten tijdens het bezoek van Michel en Peeters aan Japan. Meer dan 200 uitnodigingen waren de deur uitgegaan. "Verschillenden onder jullie zullen zich afvragen wat er vandaag nu zo anders is aan België", sprak premier Michel. "Jullie zullen je ongetwijfeld de institutionele crisissen in ons land herinneren. We zitten nu in een totaal andere setting en zijn een nieuwe weg ingeslagen".

De premier wees op de beslissingen die zijn regering heeft genomen om de economie te hervormen, de concurrentiekracht te verhogen en investeerders aan te trekken. Zo citeerde hij de 4 miljard euro die de regering wil aanwenden om de loonkostenhandicap aan te pakken en de geplande daling van de werkgeversbijdrage van 33 naar 25 procent in de loop van volgend jaar.

Zeven goede redenen om in België te investeren

Na Michel schoof Peeters "zeven goede redenen" naar voren om in België te investeren. Daarbij haalde hij een aantal evergreens aan, zoals België als toegangspoort voor grote markten, onze infrastructuur en de aanwezigheid van internationale instellingen en hoofdkwartieren van ondernemingen. Een andere troef is volgens Peeters onze vastgoedmarkt, waarbij hij de prijzen voor kantoren en op de huizenmarkt zelf als een pak goedkoper dan in onze buurlanden aanprees.

Bovendien beschikt België over de juiste mensen, die bij de meest productieve ter wereld behoren. Zelfs de tax shift kwam even om de hoek piepen, toen Peeters aankondigde dat personeel in ons land goedkoper zal worden door de plannen van de regering om de loonkost voor bedrijven "aanzienlijk" te doen dalen door lasten op arbeid naar andere bronnen te verschuiven.

En die belastingen?

"En wat met de belastingen?", ging Peeters voort. "Als jullie verder kijken dan het nominale tarief en inzoomen op het echte belastingtarief, dan zullen jullie zien dat België een van de meest competitieve landen is". Bovendien wordt het dubbelbelastingverdrag heronderhandeld en zal het interessanter worden voor bedrijven uit beide landen, luidde het.

"En als je zeker wil zijn over de fiscale behandeling van je economische activiteit, en wat je bijdrage zal zijn aan het einde van de dag, dan is er onze rulingpraktijk", stelde de minister. "Die laat je toe je finale belastingafrekening te regelen met onze fiscale autoriteiten".

Een laatste troef van ons land is volgens Peeters de levenskwaliteit, met onze gezondheidszorg die bij de beste ter wereld hoort. "Ook jullie kinderen zullen zich in België thuis voelen, dankzij het hoge aantal internationale scholen in België, waaronder een Japanse school in Brussel".