"Tweetaligheid is goed voor de hersenen"

Tweetaligheid traint de hersenen en leidt tot cognitieve voordelen bij kinderen, volwassenen en patiënten met een neurologische aandoening zoals alzheimer. Dat besluit UGent-doctoranda Evy Woumans in haar proefschrift.
AP2012

Twee jaar geleden werden 54 kinderen, met onder meer eenzelfde intelligentieniveau en taalontwikkeling, uit verschillende tweede kleuterklassen uit Wallonië geselecteerd. In de derde kleuterklas volgde de helft van de kinderen tweetalig immersieonderwijs, waar bepaalde vakken in een andere taal gegeven worden, de andere helft eentalig onderwijs. Op het eind van dat jaar werden de intellectuele vaardigheden van de eentalige kleuters vergeleken met die uit het tweetalig immersieonderwijs.

"De kleuters die immersieonderwijs gingen volgen, bleken na een jaar hoger te scoren op een intelligentietest dan kleuters die eentalig onderwijs genoten, zelfs al scoorden beide groepen kleuters voor aanvang van dat jaar op dezelfde test even hoog", zegt UGent-doctoranda Evy Woumans (vakgroep Theoretische en Experimentele Psychologie).

Uit een andere studie, in samenwerking met UZ Gent en UZ Brussel, werd in het proefschrift duidelijk dat tweetaligheid de negatieve cognitieve symptomen van alzheimer met vier tot vijf jaar kan uitstellen. "Bovendien toonden nog twee andere studies aan dat ook gewone, gezonde volwassen tweetaligen cognitief beter presteren dan hun eentalige leeftijdsgenoten. Vooral tweetaligen die vaak met hun talen bezig zijn, zoals tolken, vertoonden de grootste voordelen."

In een laatste studie ging Evy Woumans na hoe tweetaligen in elke situatie steeds de juiste taal kunnen selecteren. Zij vond dat het gezicht van de gesprekspartner hierin een cruciale rol speelt. "Indien een bekend gezicht steeds één bepaalde taal spreekt indien men het ziet, wordt bij het zien van dat gezicht automatisch die taal geactiveerd. Als een gezicht twee talen gaat gebruiken, zoals het geval is bij tweetalige sprekers, worden bij de luisteraar beide talen actief bij het zien van dat gezicht."