Aantal kinderoverlijdens sinds 1990 wereldwijd bijna gehalveerd

Het aantal kinderen dat wereldwijd overlijdt, is tussen 1990 en 2013 bijna gehalveerd. Dat blijkt uit de "World health statistics", met daarin data van 194 landen, die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) publiceerde. Toch zal de Millenniumdoelstelling rond dit thema tegen het einde van 2015 niet worden bereikt.

In 1990 kwamen naar schatting gemiddeld 90 kinderen om per 1.000 kinderen die levend werden geboren. In 2013 was dat aantal gedaald tot 46 (-49 procent). Dat betekent dat naar schatting 17.000 kinderen per dag minder omkwamen in 2013. Het aantal pasgeboren baby's dat stierf, daalde van 4,7 miljoen naar 2,8 miljoen per jaar.

België

In België is de sterfte van kinderen jonger dan 5 jaar met 60 procent gedaald tussen 1990 en 2013, van 10 naar 4 per duizend geboortes. In slechts tien landen, waaronder Zweden (3), IJsland (2) en Luxemburg (2), ligt het sterftecijfer voor kinderen tot 5 jaar lager.

Millenniumdoelstellingen

In de Millenniumdoelstellingen die de Verenigde Naties in 2000 opstelden en die eind dit jaar aflopen, was echter opgenomen dat het aantal overlijdens wereldwijd met twee derde zou moeten dalen, en die doelstelling zal slechts door minder van een derde van de landen worden bereikt.

"Hoewel de vooruitgang zeer bemoedigend is, zijn er nog zeer grote verschillen tussen en binnen de verschillende landen. Dit rapport benadrukt dat we ervoor moeten zorgen dat ook de meest kwetsbare mensen toegang hebben tot gezondheidsdiensten", aldus WHO-directeur-generaal Margaret Chan.

Doodsoorzaken

De voornaamste doodsoorzaken bij kinderen onder de vijf jaar zijn vandaag wereldwijd complicaties na premature geboortes, longontstekingen, perinatale asfyxie (gebrek aan zuurstof tijdens de geboorte) en diarree.