ACV blijft hameren op "taxshift"

In zijn Rerum Novarum-toespraak heeft ACV-voorzitter Marc Leemans opnieuw gepleit op de noodzaak van een taxshift, Beweging.net (ex-ACW) wil de strijd tegen de armoede opvoeren en de CM hamert op de noodzaak van een goede en betaalbare gezondheidszorg.

De rode -of liever groene- draad doorheen de Rerum Novarum-toespraken was de eis van Beweging.net (het vroegere ACW) of christelijke werknemersbeweging voor een snelle uitvoering van de "taxshift", het verlagen van de belasting op arbeid naar andere posten.

Marc Leemans, de topman van de christelijke vakbond ACV, vroeg zich af of "de mensen voor dit regeringsbeleid gekozen hebben". Hij nam nog maar eens de indexsprong, een hogere pensioenleeftijd of lagere minimumlonen voor jongeren op de korrel.

Als alternatief wijst hij op de veel besproken "taxshift", "waarbij men elke verdiende euro naar draagkracht gelijk belast", zowel voor werknemers als beleggers als vermogenden of verhuurders.

Wel mag de opbrengst van die taxshift niet onmiddellijk naar een lastenverlaging voor de bedrijven gaan (zoals de werkgeversorganisatie VBO eist), maar wel dienen om bijvoorbeeld de koopkracht te beschermen, aldus Leemans.

"Armoede is onaanvaardbaar"

Algemeen voorzitter Patrick Develtere van beweging.net (het vroegere ACW) of christelijke werknemersbeweging vond het niet kunnen dat 15% van de Belgische bevolking in armoede leeft.

"Zonder sociale bescherming zou zelfs 40% in armoede leven", zei Develtere en dat toont volgens hem aan dat die sociale bescherming noodzakelijk is en versterkt moet worden. Hij wil dan ook dat ons land de strijd tegen de armoede opvoert en de uitkeringen verhoogt tot de Europese armoededrempels.

Ook Develtere vindt "dat het uur van de tax shift gekomen is". Beweging.net vraagt ook dat er een minister van vzw's, van verenigingen dus, komt en kiest uitdrukkelijk voor "het overlegmodel in plaats van het conflictmodel".

CM: "Goede en betaalbare gezondheidszorg"

Marc Justaert, de topman van de Christelijke Mutualiteiten (CM, pleitte voor het behoud van een goede en betaalbare gezondheidszorg en een belastingverlaging voor langdurig zieken.

Hij merkt op dat 10% van de Belgen gezondheidszorg uitstelt omwille van financiële redenen, vooral dan bij tandzorg en consultaties bij een specialist. 

Die betaalbaarheid moet gegarandeerd blijven voor werklozen invaliden, lage pensioenen en lage inkomensgroepen, aldus Justaert. Ook hij wil een tax shift en vraagt zich af of de talrijke extra legale voorwaarden niet herbekeken moeten worden.

BELGA/CLAESSEN