Enkel NSPV positief over "best and final offer" van Jambon

De politievakbonden reageren verdeeld op het "best and final offer" van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) over de politiepensioenen. De kleinere socialistische en christelijke vakbonden wijzen het voorstel af, terwijl bij de grote bonden enkel NSPV het met een positief advies aan de achterban zal voorleggen.

Jambon en de politiebonden bogen zich vandaag opnieuw over een regeling waardoor bepaalde agenten vier jaar voor hun vervroegde pensioenleeftijd al kunnen stoppen met werken. Een overgangsregeling drong zich op nadat het Grondwettelijk Hof vorige zomer het pensioenregime voor de meeste agenten had geschrapt.

Concreet stelde Jambon een systeem voor van non-activiteit, specifiek voor de duizenden agenten die destijds recht hadden op een preferentiële vervroegde pensioenleeftijd van 54, 56 of 58. Zij zouden vier jaar voor de normale leeftijd van vervroegd pensioen mogen stoppen met werken, weliswaar met enkel recht op degressief wachtgeld en zonder dat ze nog pensioenrechten zouden opbouwen.

Voor Jambon was het een "best and final offer", onderstreept zijn woordvoerder. "Er wordt dus verder niet over onderhandeld."

Vakbonden leggen voorstel volgende week aan achterban voor

Voorlopig wil de N-VA-minister het draagvlak bij de twee grote vakbonden afwachten. Zij leggen het voorstel volgende week aan hun achterban voor. NSPV doet dat met een positief advies, VSOA met een negatief advies. De kleine vakbonden wezen het al af. Knelpunt is onder meer het tijdelijke karakter, in afwachting van de algemene pensioenhervormingen.

Wat als alle bonden het voorstel afwijzen? "Dan is de regering natuurlijk niet meer gebonden door dit voorstel", klinkt het bij Jambon. Al wil de minister niet op de zaken vooruit lopen. "Voordeel is: een van die grote vakbonden is al groot", aldus nog zijn woordvoerder. "Als je NSPV en VSOA mee hebt, dan spreek je van negentig procent. Ons is het vooral te doen om het draagvlak."

Meest gelezen