Europa eist vergaande taxshift van regering-Michel

De Europese Commissie eist dat de regering-Michel een diepgaande belastingverschuiving doorvoert, zodat de lasten op arbeid verminderen. Die is dringender dan ooit, en het zal meer moeten zijn dan kleine fiscale aanpassingen. De Commissie stelt onder meer een hogere belasting op vastgoed voor en wil dat inefficiënte belastinguitgaven worden weggewerkt.

Premier Michel en zijn federale regering werken aan een taxshift: een verschuiving van de lasten op arbeid naar bijvoorbeeld hogere milieubelastingen of vermogensbelastingen. Ze hebben duidelijk nog een lange weg af te gaan, want een mogelijke deadline voor een akkoord werd al meermaals verschoven, van Kerst naar Pasen tot voorbij de zomer.

Welke hervorming de regering uit haar hoed zal toveren, is dus nog even koffiedik kijken, maar als het van de Europese Commissie afhangt, zullen het meer dan enkele kleine fiscale aanpassingen moeten zijn. De Commissie stelde vandaag haar jaarlijkse aanbevelingen voor de 28 lidstaten voor en ons land heeft volgens de Commissie vooral nood aan een diepgaande belastinghervorming.

Europa pleit voor minder lasten op arbeid, hogere milieubelastingen, een vermogensbelasting en ook een hogere belasting op vastgoed. Dat zou kunnen door het kadastraal inkomen te herzien. Inefficiënte belastinguitgaven moeten worden weggewerkt en er moeten bindende afspraken komen tussen de verschillende Belgische beleidsniveaus over de verdeling van de begrotingsinspanningen. De Commissie vraagt zo'n grondige hervorming niet voor het eerst, maar de eis is dwingender dan ooit.

Vier aanbevelingen

Dit jaar stelt de Europese Commissie vier aanbevelingen voor voor ons land. Vorig jaar waren er dat zeven. Naast een evenwichtiger belastingsysteem moet België ook werk maken van gezondere overheidsfinanciën. Een snelle uitvoering van de beloofde pensioenhervorming is daarbij noodzakelijk.

Europa hekelt ook de moeilijke toegang tot de arbeidsmarkt voor jongeren, vijftigplussers en migranten. Ook die aanbeveling is helemaal niet nieuw. De mismatch tussen de vaardigheden van werknemers en de noden van de werkgevers moet worden aangepakt, vindt de Commissie.

Tot slot eist ze dat de loonkosten niet meer zouden stijgen dan de productiviteit, om onze economie concurrentieel te houden, waarmee ze opnieuw kritiek uit op de automatische indexering van de lonen in ons land. Ze wijst er wel op dat aanpassingen van die indexering in samenspraak met de sociale partners moeten gebeuren.

De aanbevelingen van de Commissie worden de komende weken besproken en formeel goedgekeurd door de lidstaten. Die moeten ze dan vervolgens opnemen in hun beleids- en begrotingsplannen.