Kamercommissie geeft fiat voor verlenging Doel 1 en 2

Afgelopen nacht zijn in de kamercommissie Economie de wetsartikelen goedgekeurd die voorzien in de levensduurverlenging van de kernreactoren Doel 1 en 2. Dat gebeurde meerderheid tegen oppositie. De debatten sleepten lang aan en de sfeer was soms gespannen tussen de bevoegde minister van Energie, Marie-Christine Marghem (MR), en de oppositie. De Kamercommissie sprak zich niet uit over de volledige tekst, binnen veertien dagen komt er een tweede lezing.

Met de verlenging van Doel 1 en 2 wil de regering de energiebevoorrading van ons land veiligstellen. De sluiting van de twee kerncentrales wordt pas voorzien tegen 2025. Maar de voorwaarden die de regering eraan koppelt, veroorzaakten heel wat controverse.

"De regering verlengt de levensduur niet zonder de nodige garanties over de veiligheid", verzekerde Marghem. Ze wees hierbij ook op de bevoegdheid van het FANC, het federaal agentschap voor nucleaire controle. Volgens de minister is de operatie ook juridisch sluitend, maar daar was de oppositie niet van overtuigd.

"Dominantie kernenergie wordt nog versterkt"

Doel 1 en 2 zijn 40 jaar oud en behoren daarmee tot de oudste kerncentrales van het land en van Europa, maar volgens Bert Wollants van N-VA was er geen alternatief: "We weten dat we vorige keer door het oog van de naald zijn gekropen met de winter. Er gaat nu nog 1.600 megawatt aan centrales dicht. Dan moet je iets doen. Je moet ervoor zorgen dat onze gezinnen en onze bedrijven de nodige elektriciteit hebben."

Johan Vande Lanotte van SP.A vindt dat er eindelijk een kans moet worden gegeven aan alternatieven: "De hoorzittingen hebben ons duidelijk gemaakt dat er andere oplossingen zijn, en dat we hiermee eigenlijk twee dingen doen: de alleendominantie van kernenergie in België nog verhogen in plaats van te verminderen, want andere (energie)centrales gaan sluiten, en op het vlak van de productie van elektriciteit het monopolie versterken."

"Interconnectie met Nederland"

De groenen wezen dan weer op de andere opties die er bestaan om de energiebevoorrading veilig te stellen. Ze verwezen daarbij naar een advies van de oud-directeur van de CREG, Dominique Woitrin, waarin gewezen wordt op een structurele versterking van de elektrische interconnectie met Nederland.

"Dit zorgt voor 1.000 Megawatt extra bevoorrading vanuit Nederland voor de winter 2015-2016", luidt het. Maar Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet in ons land, stelt daar vragen bij. Volgens het bedrijf zal er een tweede circuit nodig zijn omdat het net anders overbelast dreigt te raken.

Vragen rond veiligheid Doel 1

Ook over de veiligheid werden vragen gesteld, meer bepaald rond de centrale Doel 1 die sinds 15 februari stilligt. Maar dat is een bevoegdheid van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). De kwestie wordt behandeld tijdens de tweede lezing op 26 mei.

Het tweede wetsontwerp, over de energietransitie en -besparing, zal behandeld worden op 19 mei.

Meest gelezen