Meer pleegouders maar tekort blijft aanhouden

Het afgelopen half jaar zijn er meer dan 100 nieuwe pleeggezinnen bijgekomen. Het jaar ervoor waren het er 180 op een heel jaar. En in 2014 werden bijna 400 kinderen of jongeren meer opgevangen in een pleeggezin dan het jaar ervoor.

Niels Heselmans van Pleegzorg Vlaanderen ziet een aantal verklaringen. “Ik denk dat veel te maken heeft met het feit dat pleegzorg meer media-aandacht heeft gekregen de afgelopen maanden. Zeker tijdens de Week van de Pleegzorg. Toen hadden we ruim 300 kandidaatgezinnen die naar een info-avond zijn gekomen. In principe hebben we er ongeveer 600 op één jaar."

Mensen die zich kandidaat stellen doorlopen een voorbereidingstraject en leren pleegzorg beter kennen. Als pleegouder of pleeggezin geef je een kind, een jongere of een volwassene met een beperking een plaats in je eigen gezin. “Mensen stellen zich meer en meer vragen bij kwetsbare kinderen en jongeren die niet langer thuis bij hun ouders kunnen wonen. Ze willen zich engageren om hen een warme plek te geven.”

Bij pleegzorg is het de bedoeling dat kinderen teruggaan naar de eigen ouders. Maar in de praktijk groeien veel kinderen op in het pleeggezin om uiteindelijk - als ze 18 jaar of ouder zijn – op eigen benen te staan. Ondanks het toenemend aantal pleeggezinnen blijft er volgens Pleegzorg Vlaanderen een structureel tekort bestaan. Kinderen waarvoor geen plaats is, gaan naar een instelling of krijgen thuis begeleiding.