Open VLD wil kadastraal inkomen niet herzien

Open VLD verzet zich tegen een herziening van het kadastraal inkomen van woningen. "Het is een beetje zoals het openen van een doos van Pandora. We gaan op voorhand niet weten wie de winnaars en de verliezers zijn", zegt Bart Somers. Tegelijk doet hij een concreet tegenvoorstel waarbij de gemeenten meer beslissingen zelf zouden kunnen nemen.

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans had in Trends een aanpassing van het kadastraal inkomen (KI) 'noodzakelijk' genoemd. Haar partijgenoot bij N-VA, minister van Financiën Johan Van Overtveldt, bleef veel meer op de vlakte en zei dat hij "een studie naar de haalbaarheid van een herziening van het KI" wel overweegt. Een termijn plakte hij daar niet op.

Het KI wordt gebaseerd op de huurinkomsten die men jaarlijks uit een woning zou kunnen halen, en het bepaalt hoeveel woonbelasting je jaarlijks moet betalen via de onroerende voorheffing. Het probleem is evenwel dat die bedragen (voor oudere woningen) gebaseerd zijn op schattingen van de jaren 70. Panden die toen in een betere wijk stonden en duur ingeschat werden, kunnen nu in een verloederde buurt staan, en omgekeerd. Bescheiden woningen op het platteland kunnen nu mooie, begeerde panden zijn. Of er kunnen renovaties zijn die niet (of niet volledig) in rekening gebracht werden.

Tegenvoorstel Open VLD: "Geef gemeenten meer macht"

Waar N-VA aarzelt, is Open VLD duidelijk tegen. Bart Somers vreest dat je bij een herziening van het kadaster weet waar het begint, maar niet waar het eindigt, een soort doos van Pandora, en wil "Vlaamse eigenaars niet ongerust maken". Het is politiek sowieso een gevoelig thema omdat de Vlaming nu eenmaal met een baksteen in de maag geboren is. Open VLD noemt een herziening ook "heel complex en iets wat heel veel werk vraagt".

De Vlaamse liberalen doen bij monde van Bart Somers een concreet tegenvoorstel. "We willen gemeenten en steden de bevoegdheid geven om in bepaalde straten of wijken tijdelijk of permanent de onroerende voorheffing te verlagen." Er is immers een probleem, geeft Somers toe, bijvoorbeeld in straten die vroeger winkelstraten waren.

"Die zijn nu woonstraten geworden, en daar is de onroerende voorheffing hoog. Bij een verlaging zou iedereen winnen: de eigenaar, de stad - want ze krijgt een fiscaal instrument om aan stadsontwikkeling te doen - en je zorgt ervoor dat verloederde buurten nieuwe impulsen krijgen en investeringen aantrekken, die op hun beurt de gemeentekas kunnen spijzen."

Hoger KI, hogere huurprijzen?

CD&V heeft zich nog niet openlijk uitgesproken, al zou er volgens Eric Van Rompuy geen draagvlak voor zijn. De christendemocraten vrezen dat een hoger KI eigenaars ertoe kan aanzetten hun huurprijzen op te trekken.

Servais Verherstraeten zei in "De ochtend" dat hij een debat over een tax shift niet wil voeren in het openbaar en hield zich voor de rest op de vlakte. "We gaan het algemeen bekijken. De minister van Financiën heeft gezegd dat hij een studie over het KI wil laten maken. Dat vind ik een goede zaak. Maar men weet ook dat wat wij tegelijk voorstander zijn van een indexsprong op de huurinkomsten zoals die er ook voor de lonen geweest. Voorts moet een eigen woning maximaal beschermd worden." 

Fiscale experts zeggen dat de politici de scheeftrekkingen vroeg of laat onder ogen zullen moeten zien.

Meest gelezen