Rekenhof vernietigend voor Vlaamse sociaal huisvestingsbeleid

"Het ontbreekt in Vlaanderen aan een duidelijke globale visie of beleidskader voor wonen in het algemeen en voor sociale huisvesting in het bijzonder." Dat is de conclusie in een bijzonder kritisch rapport van het Rekenhof over het Vlaamse sociale huisvestingsbeleid. Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) onderschrijft de vaststellingen van het Rekenhof grotendeels en kondigt maatregelen aan, onder meer via het Vlaams Woonbeleidsplan 2050.

Ruim 43.000 bijkomende sociale huurwoningen en 21.000 sociale koopwoningen tegen 2023. Die ambitie zit vervat in het Grond- en Pandendecreet dat de Vlaamse regering in 2009 invoerde.

Maar het Rekenhof plaatst nu in een rapport grote kanttekeningen bij die ambitie. Zo zijn de cijfers bijvoorbeeld "niet onderbouwd", is er "geen onderbouwde visie" omtrent de doelgroep en is er "geen garantie dat de woningen gerealiseerd zullen worden waar de behoefte het grootst is, noch dat de gerealiseerde woningen aan de (meest) woonbehoeftigen ten goede zullen komen".

Ook de realisatie zelf loopt niet zoals het moet. Van de beloofde "versnelling" komt blijkbaar weinig of niets in huis. "Het effectieve realisatieritme van de huur- en koopwoningen ligt te laag om de doelstelling(en) tijdig te realiseren."

Het Rekenhof becijferde dat de realisatie van sociale huurwoningen in plaats van in een versnelling te komen, slechts licht steeg tegenover de periode 2003-2007, en dan nog vooral dankzij de overdracht van bestaande stadswoningen, dus niet door nieuwe realisaties. Het aantal nieuw gerealiseerde koopwoningen daalde zelfs licht. De realisatie van bijkomende sociale koopwoningen dreigt volgens het Rekenhof ook te worden bemoeilijkt door de afschaffing van de subsidies door de nieuwe Vlaamse regering.

Het rapport bevat al een reactie van huidig Vlaams minister van Wonen Homans. Zij onderschrijft de meeste vaststellingen en kondigt ingrepen aan. Zo moet het Vlaams Woonbeleidsplan 2050 zorgen voor een nieuw kader voor sociale koopwoningen en komen er bijsturingen en verduidelijkingen in de regels.

Meest gelezen