Spoorstaking ASTB is “dogmatische uitspatting”

Het Autonoom Syndicaat van Treinbestuurders (ASTB) bevestigt de staking van donderdag 28 mei en dreigt ermee om elke maand een stakingsaanzegging in te dienen. De strijdvaardigheid is groot. Maar de grote vakbonden ACV en ACOD zien liever de dialoog dan de confrontatie.

Spoorvakbond ASTB roept zijn leden op om het werk neer te leggen van woensdag 27 mei om 22 uur tot vrijdag 29 mei om 3 uur 's ochtends. De bond wil dat soort acties maandelijks herhalen. Het ASTB neemt een voorbeeld aan de Duitse machinisten. Die hebben begin deze maand het treinverkeer in Duitsland meerdere dagen platgelegd, omdat ze een hoger loon willen.

Eerst basisonderhandelingen

Toch ziet het er niet naar uit dat het in ons land zover zal komen. De grote vakbonden ACOD en ACV vinden namelijk wel dat er nog plaats is voor dialoog. “De gesprekken verlopen momenteel in rustige zin”, zegt Jean-Pierre Goossens van ACOD Spoor (foto).

De socialistische vakbond staat wel degelijk achter de looneisen van de treinbestuurders maar wil gesprekken voeren voor al het personeel. “We praten nu over de grote lijnen. Wat willen de bonden? En wat willen de CEO’s van de NMBS en Infrabel? Tegen eind juni moet er een protocolakkoord komen."

Om de leden mee te krijgen, probeert ACOD Spoor duidelijkheid te verschaffen. “We sturen iemand het terrein in om uitleg te geven. Wat ASTB doet, is de treinbestuurders ophitsen met dogmatische uitspattingen. Volgens mij gaat het om een probleem van enkelingen, die hun eigen situatie veralgemenen”, besluit Goossens.

Begrip voor de treinbestuurders

“We hebben begrip voor de problemen van de treinbestuurders”, zegt Luc Piens van ACV-Transcom (foto). “Twee maanden geleden hebben we samengezeten over hun verzuchtingen en voorstellen om aan die verzuchtingen tegemoet te komen. Maar we geven voorrang aan sociale dialoog."

Dat er in juni een protocolakkoord zou zijn, noemen ze bij de christelijke vakbond optimistisch. Het is niet duidelijk wat de gevolgen zijn als de leden van ASTB op donderdag 28 mei daadwerkelijk staken. “Dat is koffiedik kijken”, zeggen het ACV en de ACOD. Machinistenvakbond ASTB heeft vooral veel leden in Wallonië maar wordt naar eigen zeggen almaar populairder in Vlaanderen.