Stad Gent hoopt in najaar op ontwerper voor renovatie Groot Vleeshuis

De stad Gent hoopt dit najaar een ontwerper aan te stellen voor een totaalrenovatie van het Groot Vleeshuis, een middeleeuwse markthal waar nu een promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streekproducten is ondergebracht. Dat werd vernomen op het kabinet van schepen voor Patrimonium Martine De Regge (SP.A).

Het Groot Vleeshuis is een middeleeuwse overdekte markt die gebouwd werd voor de verkoop van vlees. In de jaren 20 werd het een markt voor fruit en groenten. In de jaren 60 werd het gebouw deels als autoparking, deels als vishandel gebruikt. Het Groot Vleeshuis wordt sinds 2003 verhuurd aan de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen.

In 1997 werd al een kwart van de houten dakstructuur en leidekking, aan de kant van de Vleeshuisbrug, gerestaureerd en in 2007 werd de kopgevel aan de Vleeshuisbrug aangepakt.

Waterlekken

"De staat van de dakstructuur is door waterinfiltratie systematisch verslechterd in die mate dat de huurder klaagt over een gebrek aan comfort en veiligheid", zegt schepen Martine De Regge (SP.A).

Een inspectierapport van de Monumentenwacht Oost-Vlaanderen uit 2014 laat weinig aan de verbeelding over. "Op korte termijn moeten de waterlekken, die zich in hoofdzaak situeren ter hoogte van de dakkapellen met de leidekking, voorlopig worden afgedicht om verdere schade in te dijken."

Restauratiecampagne

Met het uitschrijven van de studieopdracht via een Europese aanbesteding wordt een eerste stap gezet in een gefaseerde restauratiecampagne. Na het dak zullen wellicht ook de muren en eventueel ook de kelders worden aangepakt.

De stad hoopt in het najaar een ontwerper aan te stellen, maar de eigenlijke start van de werken is nog niet bekend. Gent hoopt op 80 procent renovatiesubsidie en wil de overige 20 procent compenseren via een nog op te stellen erfpachtovereenkomst.