Zes Vlaams-Brabantse bossen herbergen kwart wilde bijensoorten

Zes Vlaams-Brabantse bossen herbergen een kwart van alle soorten wilde bijen in België. Dat blijkt uit een studie van de werkgroep Aculea en Natuurpunt Studie. Van sommige soorten zitten er echter heel weinig exemplaren, wat er op wijst dat deze bossen nog heel wat onderbenut potentieel hebben, en met een aantal maatregelen grotere populaties zouden kunnen herbergen.
Parende blauwe zandbijen (foto: Nyding).

In het Butselbos (Boutersem), Hellebos-Rotbos (Kampenhout), Tienbunderbos (Aarschot), Gravenbos (Humbeek), Lembeekbos (Halle) en Margijsbos (Huldenberg) werden negentig soorten wilde bijen aangetroffen, waarvan bijna de helft van de soorten bedreigd zijn.

"Vooral zandbijen zijn in grote aantallen aanwezig", zegt Jorg Lambrechts van Natuurpunt Studie. "Zandbijen nestelen zich vooral graag in zandige paden."

Hoewel de biodiversiteit aan wilde bijen hoog ligt in die bossen, zijn de bijen nog in lage aantallen aanwezig. "Van 39 soorten, waaronder de 'andoornbij' en de 'blauwe ertsbij', is bijvoorbeeld maar één exemplaar teruggevonden. De bossen bieden nog te weinig voedselbronnen en nestgelegenheid. Maar daar kan aan gewerkt worden."

De wilde bijen kunnen vooruitgeholpen worden met meer open plekken waar voldoende nectar- en stuifmeel is. Maar belangrijk is ook nestgelegenheid in dood rechtopstaand hout, schuin gelegen zandige grondbanken en zandige paadjes op windluwe en zonbeschenen plaatsen.

Met steun van de provincie Vlaams-Brabant werden onder meer nog mieren, loopkevers, nachtvlinders en overige ongewervelden geïnventariseerd voor het project "Onderzoek naar de fauna van zes bosrelicten in Vlaams-Brabant".