"Bewijs dat mensen niet méér willen betalen voor minder service"

"De evaluatie van de beheersovereenkomst van De Lijn toont aan dat mensen niet bereid zijn om meer te betalen voor minder service", dat zeggen de oppositiepartijen Groen en SP.A. Zij pleiten voor een bijsturing en meer investeringen.

Uit de jaarlijkse evaluatie van de beheersovereenkomst van De Lijn blijkt dat de vervoersmaatschappij een reeks doelstellingen (onder meer rond reizigersgroei, stiptheid en commerciële snelheid van trams) dreigt te missen. "Bijna alle parameters staan op rood", meent Groen-fractieleider Björn Rzoska.

"De kostendekkingsgraad gaat wel omhoog, maar dat is omdat mensen meer moeten betalen voor hun bus of tram. De stiptheid daalt en de commerciële snelheid blijft een probleem. Hoe kan je mensen nu overtuigen van de tram te nemen als je sneller bent met de fiets?", aldus Rzoska.

"De evaluatie toont aan dat mensen niet bereid zijn van meer te betalen voor minder service", klinkt het. Door de combinatie van hogere tarieven en een verminderd aanbod haken mensen af, is de boodschap.

Volgens Rzoska oogt de voorlopige balans van minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) niet fraai. "Hij slaagt er niet in om van De Lijn een aantrekkelijk alternatief te maken."

De Groen-politicus pleit voor een zware bijsturing bij De Lijn. Zo moet er volgens hem fors meer geïnvesteerd worden in doorstroming. "Het budget daarvoor is sinds 2006 niet meer verhoogd. Nochtans zorgt een betere doorstroming voor een hogere commerciële snelheid en een betere stiptheid. Twee dingen die de reizigers echt belangrijk vinden. Bovendien verdienen investeringen in doorstroming zichzelf ongelooflijk terug", aldus Rzoska.

Hij pleit er ook voor om met een open geest te kijken naar alternatieven voor De Lijn op lokaal niveau. "We moeten daar durven nadenken over een meer gediversifieerd aanbod met ook andere spelers en vervoersmogelijkheden".

Nicolas Maeterlinck

Ook SP.A pleit voor omslag

Ook de SP.A dringt aan op een bijsturing van het beleid van De Lijn. "Na vier opeenvolgende jaren van reizigersverlies is duidelijk geworden dat De Lijn een omslag moet maken", zegt Vlaams parlementslid Joris Vandenbroucke.

"Als de forse tariefverhoging die de Vlaamse regering op 1 februari doorvoerde, niet gevolgd wordt door investeringen in een beter en kwaliteitsvoller aanbod, zullen nog een pak meer klanten afhaken. Niemand is immers bereid om meer te betalen voor minder. Een combinatie van hogere tarieven en minder aanbod dreigt zo De Lijn in een neerwaartse spiraal te storten", stelt Vandenbroucke.

De SP.A heeft onlangs nog haar visie op de toekomst van De Lijn op tafel gelegd. De partij pleit voor een grondige herziening en het ontwikkelen van een netwerk met een duidelijk onderscheid tussen snelle, frequente, rechtstreekse verbindingen en ontsluitende buslijnen. Volgens Vandenbroucke vraagt die aanpak wel opnieuw meer investeringen, met name in doorstroming en vertramming. "Daarvoor kan een gedeelte van de opbrengst uit de kilometerheffing voor vrachtwagens aangewend worden", aldus Vandenbroucke.

Jasper Jacobs