"Facebook neemt loopje met Belgische privacywetgeving"

De sociaalnetwerksite Facebook verwerkt heimelijk de persoonsgegevens van zowel haar leden, gebruikers als iedere internetgebruiker die in contact komt met producten en diensten van het netwerk, zonder daarvoor toestemming te vragen. Dat stelt de Privacycommissie, die een eerste principiële aanbeveling aannam over Facebook.
AP2010

In die aanbeveling staat dat de Belgische Privacycommissie bevoegd is en dat het Belgische recht ook op Facebook van toepassing is. "Het wordt buigen of barsten", waarschuwt de Privacycommissie.

Naar aanleiding van de nieuwe, wereldwijde gebruiksvoorwaarden stelde een aantal Europese privacycommissies vragen aan Facebook. "Het bedrijf was bijzonder karig met precieze antwoorden en weigerde ook in te gaan op de vraag om de toepassing uit te stellen", aldus de Privacycommissie.

Het netwerk aanvaardde niet dat het gebonden is aan de nationale privacywetgeving van België, Nederland en Duitsland, klinkt het nog. Facebook aanvaardt enkel toezicht door de Ierse commissie.

In de aanbeveling wordt nu vastgesteld dat de Belgische commissie bevoegd is en dat het Belgische recht van toepassing is. "Eenvoudig omdat elke nationale toezichthouder ertoe verplicht is voor haar inwoners privacybeschermend op te treden", aldus de commissie. Het Belgische recht geldt omdat de groep ook een vestiging heeft in België.

In een persbericht verwijst de commissie ook nog naar een onderzoek door de interuniversitaire onderzoeksgroep EMSOC/SPION, naar de manier waarop het netwerk omgaat met de persoonsgegevens van haar leden en mensen die het netwerk niet gebruiken, of er afstand van hebben genomen. "De resultaten van dit onderzoek zijn onthutsend", aldus de commissie. "Facebook neemt een loopje met de Europese en Belgische privacywetgeving en dit op verschillende vlakken." Het netwerk zelf erkent enkel dat foutjes werden blootgelegd.

De aanbeveling van de Privacycommissie richt zich tot de drie betrokken doelgroepen, met in de eerste plaats Facebook zelf. Voorts gaat het ook om uitbaters van websites die gebruikmaken van "social plug-ins" en de internetgebruikers zelf.

"Privacycommissie toont aan dat er grenzen zijn"

"Net als alle andere bedrijven moet Facebook zijn gebruikers ondubbelzinnige toestemming vragen om de informatie die verzameld wordt via cookies te mogen gebruiken", reageert staatssecretaris voor Privacy Bart Tommelein (Open VLD). "Zeker voor advertentiedoeleinden.

"Het bewustzijn rond privacy groeit overal ter wereld. Woensdag stemde het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden in met een wet die een eind maakt aan spionagepraktijken van bijvoorbeeld de NSA", vervolgt Tommelein. "Steeds meer mensen stellen zich ook terecht vragen bij de opmars van mondiale bedrijven die het niet nauw nemen met de privacywetten."

"Met deze aanbevelingen toont de Belgische privacycommissie, toont ons land, dat er grenzen zijn. Zonder privacy geen vrijheid. Ik hoop dan ook dat Facebook deze aanbevelingen ernstig neemt. Zo niet zal de privacycommissie gerechtelijke stappen ondernemen."

Meest gelezen