"Studiegebied Handel ten onrechte in slecht daglicht gesteld"

De West-Vlaamse handelsscholen van het katholiek onderwijs hebben vragen bij de negatieve conclusies over de richting Handel van de recente screening van de studiegebieden in het secundair onderwijs. Ze vrezen dat daardoor het hele studiegebied Handel in een slecht daglicht wordt geplaatst.

Het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) maakte enkele weken geleden de resultaten bekend van de screening van de 29 studiegebieden in het secundair onderwijs.

Voor het studiegebied Handel was de balans niet zo rooskleurig. Zo wordt gepleit voor het rationaliseren van het studiegebied omwille van de slechte perspectieven zowel naar het hoger onderwijs als de arbeidsmarkt. Ook inhoudelijk moet er bijgestuurd worden gezien de lage slaagkansen in hoger onderwijs of slechte doorstroom naar de arbeidsmarkt. Minister van Onderwijs Hilde Crevits vulde aan: "Acht op de tien van de studenten die binnen handel kantoor-administratie volgen en dan hogere studies volgen haalt na 5 jaar geen professionele bachelor".

De West-Vlaamse handelsscholen van het katholiek onderwijs plaatsen kanttekeningen bij die conclusies. "De vernieuwde studierichtingsprofielen van de richtingen Kantoor en Verkoop vermelden zeer expliciet dat de doelstelling is "leerlingen voorbereiden op onmiddellijke tewerkstelling op de arbeidsmarkt", zeggen ze. Dat er in de screening sprake is van problematische doorstromingscijfers naar een professionele bachelor is volgens hen dan ook vreemd. "Doorstroming naar een hogere opleiding is an sich geen doel voor de studierichtingen en specialisatiejaren BSO", zeggen ze.

"Het refereren naar deze cijfers in de pers kan er toe leiden dat het hele studiegebied Handel in een slecht daglicht wordt geplaatst. Hierdoor kan de objectieve kijk op studierichtingen verloren gaan en dreigt de indruk te worden gewekt dat de studierichtingen binnen de tak Handel niet deugen", stellen de handelsscholen. Zij wijzen er daarbij op dat de doorstromingscijfers van de studierichtingen TSO en in het bijzonder Boekhouden-Informatica en Handel tot de betere doorstromingscijfers van alle TSO-richtingen behoren.

De handelsscholen wijzen er ook op dat het katholieke net (VSKO) al volop bezig is met een vernieuwing van het studiegebied Handel. De eerste resultaten van die hervorming zullen pas vanaf volgend schooljaar te zien zijn en zitten dus nog niet in het AKOV-rapport.